BeammWave AB receives prototype order for its first development platform and enters into a Joint Development Agreement with Molex.

BeammWave AB, experts in high frequency communication solutions, today signed a joint development agreement with Molex to explore prototype development of a solution that will integrate the BeammWave digital beamforming concept into several FPGA products. These products include the new and disruptive Molex IAA mmWave antenna and BeammWave’s digital BFIC network.

Molex, LLC, a global electronics leader and subsidiary of Koch Industries, Inc., with global headquarters in Lisle, Illinois, signed the initial scope of work valued at approximately $100,000.

“We’re excited that BeammWave may have what we have been looking for – a mmWave beamforming network that could not only deliver outstanding performance but may also potentially be used in a range of different products that will enable us to provide innovative solutions and create value for our customers,” says William Spink, RF Engineering Director at Molex.

“This agreement is critical to BeammWave, as it will influence the future direction of our products and allow innovation to thrive in several use cases. I am very pleased we can do this together with a global company that has an engineering culture with a perfect fit for BeammWave,” says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave säljer sin första utvecklingsplattform (DP1) till ett ordervärde på ca 100 000 USD och ingår samtidigt ett gemensamt utvecklingsavtal med Molex.

BeammWave AB, som är experter på högfrekventa kommunikationslösningar och digital beamforming, undertecknade idag ett utvecklingsavtal med Molex. Avsikten är att testa samt integrera BeammWaves digitala beamformingkoncept i ett flertal produkter. Produkterna inkluderar Molexs nya och revolutionerande IAA-antenn och BeammWaves digitala beamforming produkter i form av hårdvara och algoritmer.

Molex, LLC, som är en global elektronikledare och dotterbolag till Koch Industries Inc., med globalt huvudkontor i Lisle, US, arbetets initiala omfattning har ett värde av ca 100 000 USD.

"Vi är glada över att BeammWave kan ha det vi har letat efter – ett mmWave beamforming koncept som inte bara kan leverera enastående prestanda utan också potentiellt kan användas i en rad olika produkter som kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa lösningar och skapa värde för våra kunder”, säger William Spink, RF Engineering Director på Molex.

"Det här avtalet är av stor betydelse för BeammWave, då det kommer att påverka den framtida inriktningen för våra produkter och tillåta innovation att utvecklas i ett flertal applikationer. Jag är otroligt nöjd med att vi kan göra detta tillsammans med ett stort globalt företag som har en ingenjörskultur som passar perfekt för BeammWave”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Anmäl dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • Patentportföljen ökade från 24 till 28 ansökningar
 • En granskning av patentportföljen är gjord med mycket gott utfall, vilket stärker både produktskydd och en möjlig patentaffär
 • Andra generationens chip kom tillbaka från tillverkning och har testats med mycket gott resultat
 • En erfaren mmWave utvecklingsingenjör har anslutit från en av världens största mobiltillverkare
 • En säljrepresentant har kontrakterats i Japan

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • En första gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund har startats
 • Ytterligare en patentansökan har lämnats in

Perioden januari-december 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -15 736 (-4 852) KSEK
– Resultat före skatt var -15 735 (-4 852) KSEK
– Resultat per aktie var -1,24 (-1,25) SEK
– Soliditeten var 94 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet:
Framför dig har du ett rykande färskt VD-ord, som präglas av både optimism och framsteg. Till skillnad från rådande omvärldsläge, som ju tyvärr präglas av krig och kriser av olika slag.

Några av det gångna kvartalets höjdpunkter;

Vårt erbjudande mognar
Vi har under kvartalet fått tillbaka andra generationens kisel, som vi också hunnit testa och karakterisera med ett resultat långt över förväntan. Den globala halvledartillverkaren, som vi använder för produktion, säger att de aldrig tidigare har sett en så kompakt design som BeammWaves. Detta ger oss möjlighet att fullborda vår utvecklingsplattform, som krävs för både vår interna utveckling och för att kunna starta gemensamma utvecklingsaktiviteter tillsammans med kunder.

Kunddialogerna blir mer specifika
Vi har under en lång tid byggt upp ett stort antal diskussioner, som vi nu tar till nästa nivå med ömsesidiga aktiviteter, vars mål är att gå vidare med gemensamma projekt. Vi har under kvartalet startat en sådan aktivitet, med ett multinationellt bolag.

Organisationen blir starkare
Vi fortsätter att rekrytera global kompetens, både till vårt kontor i Lund och till våra primära marknader. Kartan över kontor har under kvartalet fått ytterligare en prick – denna gång i Japan. Dessutom har en utvecklingsresurs, med över 12 års erfarenhet från mmWave-området, anslutit från en av världens största mobiltillverkare.

Patentportföljen
Vi fortsätter att nyttja vår unika kompetens och det faktum att vi är tidiga inom ett nytt område. Patentportföljen har under kvartalet ökat från 24 till 28 ansökningar. Vi har fullbordat en kvalitets-revision av vår existerande portfölj, med mycket positivt utfall. Detta stärker oss både avseende skyddet av våra produkter och gällande våra möjligheter att utveckla en separat affär kring själva patenten.

Marknaden
Man kan se en viss avmattningstakt av utbyggnadstakten i Nordamerika, på grund av tillgång till nya frekvenser i det så kallade C-bandet. Detta förändrar inte behovet i att inkludera teknologin i telefoner. Dessutom har marknaden för så kallad ’Fixed Wireless Access’ vuxit explosionsartat. Samtidigt har marknaden i Japan tagit rejäl fart och dessutom ser Indien väldigt intressant ut med en aggressiv 5G-utbyggnad.

Kunder, partners och positionering i den globala industrin
Vi kommer under våren att delta på Mobile World Congress i Barcelona och dessutom medverka på vårt första 3GPP standardiseringsmöte.

BeammWave har nått över 3 500 följare på LinkedIn. Detta ger oss en extremt kostnadseffektiv marknadsföringskanal till våra kärnkunder. Är ni intresserade av bolaget och inte redan följer oss där, är dagens tips att göra det!

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i frekvensområdet för mmWave. Vi har både tekniken såväl som förmågan att industrialisera vår lösning. Vi är övertygade att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 08:30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


Framåt och uppåt för BeammWave
BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget har fått operativa representanter i Korea och Taiwan
 • Bolaget har fått varumärkesskydd för bolagsnamnet i Europa och påbörjat registreringsprocessen på fler globala, viktiga marknader
 • Patentportföljen ökade från 22 till 24 ansökningar
 • Vinnova-projektet tillsammans med KTH och LTH har påbörjats
 • Organisationen har ökat med ytterligare två, till totalt 23 personer och består av elva olika nationaliteter
 • Förvärv av totalt 37 500 aktier i insynshandel, till ett värde av 330kSEK under kvartalet. Totalt sedan börsintroduceringen har förvärv i insynshandel bestått av 58 000 aktier till ett värde av 620kSEK, varav vd Stefan Svedberg har stått för totalt 44 528 aktier till ett värde av 452kSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • BeammWave har fått besked att Vinnova kommer att stödja bolagets ansökan till det europeiska projektet ’EIC Accelerator’
 • BeammWave har fått ytterligare ett mindre projekt beviljat från Vinnova i samarbete med RISE och GrepIt AB
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Perioden juli-september 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat före skatt var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat per aktie var -0,38 (-0,91) SEK
– Soliditeten var 96 (97) %

”Blicken är nu stadigt fäst mot 2023 och de kundprojekt som vi är beslutna att starta då. BeammWave fortsätter att rekrytera ingenjörer på en global marknad och bolaget spänner nu totalt över elva (11) olika nationaliteter", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, tredje kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ökar takten.

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-juni 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Årsstämman den 11 maj 2022 beslöt bland annat att välja Gustav Brismark och Paula Eninge som nya styrelseledamöter, samt att införa två nya, långsiktiga incitamentsprogram
 • BeammWave blev medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 • BeammWave blev medlem i ETSI
 • Bolaget blev beviljade ett gemensamt projekt tillsammans med KTH och Lunds universitet – med bidrag från Vinnova
 • Organisationen växte från 15 till 21 personer

Väsentliga händelser efter periodens utgång               

 • Patentportföljen har vuxit till totalt 22 inlämnade ansökningar
 • BeammWave har kontrakterat säljrepresentanter i Korea och Taiwan

Perioden april-juni 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat före skatt var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat per aktie var -0,24 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (98) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • BeammWaves listningsemission tecknades till 98 procent inför notering på Nasdaq First North Growth Market Totalt tillfördes bolaget ca 58,8 MSEK före emissionskostnader
 • Första handelsdag var 11 mars 2022 på Nasdaq First North Growth Market
 • VD Stefan Svedberg övergick från konsult till anställd av bolaget den 1 januari 2022
 • CFO Cajsa Wramdemark övergick från konsult till anställd av bolaget den 7 februari 2022
 • Två nya utvecklingsresurser anställda
 • Flytt till nya kontorslokaler som möjliggör ytterligare expansion
 • BeammWave deltog på Mobile World Congress i Barcelona och skapade där ett stort antal nya kontaktytor
 • Bolaget gjorde ytterligare 6 (sex) patentansökningar

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • En ny patentansökan samt ytterligare ett beviljat patent i USA
 • Ytterligare en utvecklingsresurs anställd
 • BeammWave når 2 000 följare på LinkedIn

Perioden januari-mars 2022
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat före skatt var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat per aktie var -0,27 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (92) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 08:00.