Valberedningen i BeammWave AB föreslår Nordic Semiconductors tidigare CTO och EVP Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk, med lång erfarenhet av tillväxtresor i ett flertal halvledarbolag, till nya styrelseledamöter att väljas på årsstämman den 14 juni 2024.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att BeammWave nu går in i en kommersiell fas där globala partnerskap och djup industrikunskap blir ännu viktigare. Bolaget har nu visat att digital beamforming är möjligt att bygga kostnadseffektivt. Man har under det gångna året både lanserat en utvecklingsplattform och sålt den till en första kund, Molex LLC, en global spelare med 45 000 anställda och huvudkontor i USA.

”Vi är väldigt glada att kunna presentera två starka kandidater med lång internationell erfarenhet från halvledarindustrin, där båda har verkat på högsta operativa nivå och även i styrelsebefattningar. Svein-Egil och Pelle kommer att tillföra bolaget erfarenhet, industrikunskap, med ett omfattande kontaktnät. Försäljning kommer nu att ligga i bolagets fokus och med Svein-Egil och Pelle ombord kommer det att betyda mycket”, kommenterar Fredrik Rosenqvist, ordförande i valberedningen.

”Som grundare av BeammWave har jag sett min och Markus Törmänens idé och vision omsättas till ett bolag som håller på att etablera sig på världsmarknaden. Nu får vi in ytterligare viktiga kompetenser i styrelsen som bolaget i detta skede behöver. Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk har ett industrikunnande som kommer att göra skillnad för BeammWave”, kommenterar Per-Olof Brandt, medgrundare och CTO på BeammWave.

Information om ledamöter som föreslås till nyval
Svein-Egil Nielsen
Född: 1969
Utbildning: MBA, Haas School of Business vid University of California, Berkeley och en B.Eng examen I dator- och elektroniksystem från University of Strathclyde, Skottland.
Bakgrund: Teknikledare med en omfattande meritlista när det kommer till att driva innovation och tillväxt inom halvledarindustrin. Som före detta CTO/EVP R&D på Nordic Semiconductor ledde han företagets R&D-insatser, övervakade ett team på över tusen ingenjörer som stod för 75 % av företagets totala personalstyrka, var ansvarig för all utveckling av halvledare, mjukvara, tjänster och tekniksupport.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande NOVELDA.

Svein-Egil Nielsen äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pelle Wijk
Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, vid Uppsala universitet.
Bakgrund: 20 års erfarenhet från halvledarindustrin (fabless och IP-licensiering). Nuvarande roll som Director of Product Management and Business Development på QuantalRF. Tidigare Managing Director för Sivers Wireless AB, Vice President för Hardware Engineering and Operations på Imagination Technologies och vd för Kisel Microelectronics AB.
Övriga betydande uppdrag: -.

Pelle Wijk äger 15 000 aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till BeammWaves styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.beammwave.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2024 utfärdas, vilket kommer finnas tillgängligt senast fyra (4) veckor innan årsstämman.


The election committee in BeammWave AB proposes Nordic Semiconductor's former CTO and EVP Svein-Egil Nielsen and Pelle Wijk, with long experience of growth journeys in several semiconductor companies, as new Board members – to be elected at the annual general meeting on June 14, 2024.

The election committee motivates its proposal with that BeammWave is now entering a commercial phase where global partnerships and deep industry knowledge become even more important. The company has now shown that digital beamforming is possible to build cost-effectively. In the past year, BeammWave has both launched a development platform and sold it to a first customer, Molex LLC, a global player with 45,000 employees and headquarter in the USA.

"We are very pleased to present two strong candidates with extensive international experience from the semiconductor industry, where both have worked at the highest operational level and also in Board positions. Svein-Egil and Pelle will bring experience, industry knowledge and an extensive network of contacts to BeammWave. Sales will now be the company's focus and with Svein-Egil and Pelle on board it will be of great importance”, comments Fredrik Rosenqvist, chairman of the election committee at BeammWave.

"As the founder of BeammWave, I have seen my and Markus Törmänen's idea and vision translated into a company that is establishing itself on the world market. We are now bringing in additional important skills in the Board that the company needs at this stage. Svein-Egil Nielsen and Pelle Wijk both have industry know-how that will make a difference for BeammWave", comments Per-Olof Brandt, co-founder, and CTO at BeammWave.

Information about members who are proposed for new elections
Svein-Egil Nielsen
Born: 1969
Education: MBA, Haas School of Business from the University of California, Berkeley and B.Eng honors degree in Computer and Electronic Systems from University of Strathclyde, Scotland.
Background: A technology leader with a proven track record in driving innovation and growth in the semiconductor industry. As the former CTO/EVP R&D at Nordic Semiconductor, Nielsen spearheaded the company's R&D efforts, overseeing a team of over one thousand engineers and accounting for 75% of the company's total workforce, responsible for all development of ICs, software, services, and technical support.
Other significant assignments: Chairman of the Board at NOVELDA.

Svein-Egil Nielsen has no shares in the company and is independent from the Company, its management and owners.

Pelle Wijk
Born: 1971
Education: M Sc, Engineering Physics from Uppsala University.
Background: 20 years of experience from the semiconductor industry including his current role as Director of Product Management and Business Development at QuantalRF. Former Managing Director of Sivers Wireless AB, Vice President of Hardware Engineering and Operations at Imagination Technologies and CEO of Kisel Microelectronics AB.

Peller Wijk has 15,000 shares in the company and is independent from the Company, its management and owners.

Information about all the members proposed to BeammWave's board, the election committee's reasoned statement regarding the proposal for the board and the nomination committee's complete proposal will be available on the company's website, www.beammwave.com in connection with the issue of the notice to the 2024 annual general meeting, which will be available no later than four ( 4) weeks before the annual general meeting.


NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.

The Board of Directors of BeammWave AB (publ) ("BeammWave" or the “Company") has today resolved on a new issue of units with preferential rights for the Company's existing shareholders of initially approximately SEK 39.5 million before transaction costs (the “Rights Issue"). The Rights Issue is subject to approval by an Extraordinary General Meeting, scheduled to be held on 25 April 2024. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published separately. The Company has received subscription commitments and declarations of intent from a selection of the Company's larger existing shareholders, including Concejo AB who continues to support BeammWave by, in addition to subscribing for their pro-rata share of the Rights Issue, participates through a top guarantee of approximately 7.5 percent of the Rights Issue. In total, the Rights Issue is covered by subscription commitments and declarations of intent amounting to approximately SEK 8.0 million, corresponding to approximately 20.2 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into agreements on guarantee commitments of approximately SEK 18.7 million which, together with the subscription commitments, secures the Rights Issue up to approximately 67.5 percent. Company intends to use the proceeds from the Rights Issue to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.

Summary of the Rights Issue

 • Each existing share in the Company as of the record date on 2 May 2024, entitles the holder to one (1) unit right. Each one (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit. Each unit consists of one (1) B-share and one (1) warrant of series TO 2024B.
 • The subscription price in the Rights Issue is set at SEK 3.00 per unit, equivalent to SEK 3.00 per new share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period runs from 6 May 2024, up to and including 20 May 2024.
 • The last day of trading in the shares with the right to receive unit rights in the Rights Issue is 26 April 2024.
 • Prior of the Rights Issue, the Company has received subscription commitments, declarations of intent, and entered into guarantee commitments totalling approximately SEK 26.7 million, equivalent to 67.5 percent of the Rights Issue.
 • The Company intends to publish a prospectus regarding the Rights Issue around 2 May 2024.
 • The proceeds from the Rights Issue will be used to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.
 • The resolution on the Rights Issue is conditioned that the limits for the share capital and number of shares in the articles of association being changed in accordance with the board of director's proposal to the Extraordinary General Meeting. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.

Terms of Warrants of series TO 2024B

 • The Rights Issue includes a maximum of 13,161,630 warrants of series TO 2024B.
 • Each warrant of series TO 2024B entitles the holder to subscribe for one (1) new B-share in the Company during the period 2 – 16 December 2024, at a subscription price equal to 70 percent of the volume-weighted average share price of the Company's share during a period of ten (10) trading days immediately preceding the first day of the exercise period, i.e. during 18 – 29 November 2024, but not less than SEK 3.0 and not more than SEK 6.0 per share.
 • The warrants of series TO 2024B are intended to be listed for trading following the final registration of the Rights Issue with the Swedish Companies Registration Office.

Reasons for the Rights Issue

BeammWave is now entering a new phase, which means that the Company will increasingly engage with customers in conceptual as well as paid product-preparatory projects. In addition, further development and subsequent commercialization of products will continue. To prepare for the intended market launch, the Company is conducting the Rights Issue to finance accelerated product development efforts, in collaboration with potential partners. The Company also intends to strengthen its sales force by adding local representatives in one or more additional markets.

In the event that the Rights Issue is fully subscribed, the gross proceeds from the Rights Issue will amount to approximately SEK 39.5 million (excluding any proceeds from the exercise of warrants of series TO 2024B, before deduction of issuance costs. The net proceeds, as well as any proceeds from the exercise of the warrants are planned to be distributed proportionally as follows and, in the event that not all measures can be implemented, according to the following priority order:

Increased sales efforts 20%
New product development 65%
Customer-specific product development 10%
Patent 5%

Subscription commitments, declarations of intent, and guarantee commitments

The Company has received subscription commitments and declarations of intent from a number of the Company's existing shareholders, including Concejo AB, as well as members of the Company's Board of Directors and management team, amounting to approximately SEK 8.0 million, equivalent to approximately 20.2 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into guarantee commitments with a number of existing shareholders and new investors, consisting of a so-called top guarantee of approximately SEK 3.0 million, equivalent to approximately 7.5 percent of the Rights Issue, and a so-called bottom guarantee of approximately SEK 15.7 million, equivalent to approximately 38.5 percent of the Rights Issue. The bottom guarantee secures, provided that subscriptions are made at least corresponding to the subscription commitments and declarations of intent, that approximately 60.0 percent of the Rights Issue is subscribed and paid for. The top guarantee secures, provided that subscriptions are made at least corresponding to the subscription commitments, declarations of intent, and the bottom guarantee commitments, that 67.5 percent of the Rights Issue is subscribed and paid for.

Both the top- and bottom guarantee commitments entitle to compensation of 12 percent of the guaranteed amount in cash. Instead of cash compensation, the guarantors may choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company. If the guarantors choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares, the guarantee compensation will amount to 16 percent of the guaranteed amount. The subscription price for any shares issued to the guarantors shall correspond to the volume-weighted average share price (VWAP) of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period of the Rights Issue (6 – 20 May 2024), however not lower than the subscription price in the Rights Issue.

Extraordinary General Meeting

The Board of Directors has today resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 25 April 2024. A notice will be published by BeammWave shortly through a separate press release.

Prospectus

Full terms and conditions for the Rights Issue as well as other information about the Company and further information about subscription commitments and guarantee commitments, will be included in the EU Growth Prospectus that the Company is expected to publish around 2 May 2024 (the “Prospectus").

Preliminary Timetable for the Rights Issue

25 April 2024 Extraordinary General Meeting
26 April 2024 Last day of trading in the share including the right to receive unit rights
29 April 2024 First day of trading in the share excluding the right to receive unit rights
2 May 2024 Estimated date for the publication of the Prospectus
2 May 2024 Record date for the Rights Issue
6 – 15 May 2024 Trading in unit rights
6 – 20 May 2024 Subscription period
6 May 2024 – Until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 22 May 2024 Estimated publication of the outcome in the Rights Issue

Shares and Dilution

Assuming full subscription in the Rights Issue, the share capital will increase by SEK 1,300,837.870 from SEK 1,300,837.870 to SEK 2,601,675.740 through the issuance of 13,161,630 shares, resulting in the total number of shares increasing from 13,161,630 to 26,323,260, representing a dilution effect of approximately 50.0 percent of the share capital and number of shares. If all warrants are fully exercised, the share capital will increase by an additional maximum of SEK 1,300,837.870 and the number of shares will increase by an additional maximum of 13,161,630 shares, equivalent to a dilution effect of approximately 33.3 percent in relation to the share capital and number of shares, assuming full subscription in the Rights Issue.

The total dilution effect if the Rights Issue is fully subscribed and all warrants of series TO 2024B are exercised amounts to a maximum of approximately 66.7 percent. Shareholders who do not participate in the Rights Issue have the opportunity to financially compensate themselves for this dilution by selling their unit rights.

If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares, there would be an additional dilution effect of approximately 1.6 percent in relation to the share capital and the number of shares given a fully subscribed Rights Issue (based on the lowest subscription price that may be set to the shares in the issue to the guarantors).

Advisors

Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi i Malmö AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agency in connection with the Rights Issue.

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO +46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

About us
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G and 6G, in the form of a radio chip with antenna and associated algorithms. The company’s approach with digital beamforming is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company’s share serie B (BEAMMW B) is listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

Redeye AB is the Certified Adviser of the Company.

This announcement does not constitute and is not a part of an offer to sell securities. Copies of this announcement are not made and may not be distributed, published or sent to the United States, Australia, Hong-Kong, Japan, Canada, Switzerland, Singapore, South Africa or New Zealand or any other jurisdiction where distribution of this press release would be unlawful or require registration or other measures. This announcement is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any other offer to sell or a solicitation to offer to acquire any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities that may be issued in connection with the transactions referred to in this announcement will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and consequently will not be offered or sold within the United States.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council (the “Prospectus Regulation”). This press release does not contain and does not constitute an invitation or an offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, warrants, unit rights or other securities of BeammWave in the United States or elsewhere. The invitation to affected persons to subscribe for units in BeammWave will only take place through the prospectus that BeammWave intends to publish on the Company's website, after approval and registration by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus will, among other things, contain risk factors, certain financial information and information about the Company's management and Board of Directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and does not constitute a prospectus. Investors should not subscribe or acquire securities referred to in this press release except on the basis of the information that will be contained in the prospectus that will be published.

Topics discussed in this announcement may constitute forward looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts that can be identified by the use of words such as, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “will”, “may”, “continue”, “should” and similar expressions. Forward looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on further assumptions. Although BeammWave believes these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently associated with known and unknown material risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors that are difficult or impossible to predict and that are beyond its control. Such risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors could cause actual events to differ materiality from the expectations expressed or implied in this announcement by such forward looking statements. Information, opinions and forward looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and may be changed without notice.


EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Concejo AB som fortsätter att stödja BeammWave genom att utöver att teckna sin pro-rata andel av Företrädesemissionen, dessutom ingå ett ett toppgarantiåtagande om cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar uppgående till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 18,7 MSEK vilket, tillsammans med teckningsförbindelserna, säkerställer Företrädesemissionen till cirka 67,5 procent. Bolaget avser att använda likviden från Företrädesemissionen för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 2 maj 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar 3,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2024 till och med 20 maj 2024.
 • Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 april 2024.
 • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar 67,5 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 2 maj 2024.
 • Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.
 • Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till extra bolagsstämma. Meddelande om extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2024B

 • Företrädesemissionen omfattar högst 13 161 630 teckningsoptioner av serie TO 2024B.
 • Varje teckningsoption av serie TO 2024B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 2 – 13 december 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående första dagen i lösenperioden, dvs. under 18 – 29 november 2024, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie.
 • Teckningsoptionerna av serie TO 2024B avses att tas upp till handel efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Motiv för Företrädesemissionen

BeammWave står inför en ny fas som innebär att Bolaget i allt högre grad kommer att engagera sig med kunder i konceptuella såväl som produktförberedande betalda projekt. Dessutom kommer vidareutveckling med påföljande kommersialisering av produkterna att fortsätta. Styrelsen för bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inter är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning i mer än 12 månader.

För att förbereda inför den tänkta marknadslanseringen, genomför Bolaget Erbjudandet i syfte att finansiera en ökad hastighet i produktutvecklingsarbetet, i samarbete med eventuella partners. Bolaget avser även att stärka sin försäljningsstyrka genom att tillföra lokala representanter på ytterligare någon eller några marknader.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer kapitaltillskottet att uppgå till cirka 39,5 MSEK (exklusive eventuell emissionslikvid från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2024B, före avdrag av emissionskostnader. Nettolikviden, samt eventuell likvid från nyttjandet av teckningsoptionerna, planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritetsordning:

Ökade försäljningsinsatser 20%
Ny produktutveckling 65%
Kundspecifik produktutveckling 10%
Patent 5%

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Concejo AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och nya investerare om emissionsgarantier, som består dels av en så kallad top-downgaranti om cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad bottengaranti om cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 39,8 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna och bottengarantin, att 67,5 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För både topp- och bottengarantiåtagandena utgår ersättning om 12 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. I stället för kontant ersättning kan garanterna välja att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier uppgår garantiersättningen i stället till 16 procent av garanterat belopp. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till garanterna ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (6 – 20 maj 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsen har idag fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 25 april 2024. En formell kallelse kommer att offentliggöras av BeammWave inom kort genom ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 2 maj 2024 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 april 2024 Extra bolagsstämma
26 april 2024 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
29 april 2024 Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
2 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
2 maj 2024 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
6–15 maj 2024 Handel i uniträtter
6–20 maj 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 22 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen

Aktier och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 1 300 837,870 SEK, från 1 300 837,870 SEK till 2 601 675,740 SEK genom nyemission av 13 161 630 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 13 161 630 till 26 323 260, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av aktiekapitalet och antalet aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 300 837,870 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 13 161 630 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier givet fulltecknad Företrädesemission.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt nyttjade av teckningsoptioner av serie TO 2024B uppgår till högst cirka 66,7 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Om samtliga garanter skulle välja att erhålla sin garantiersättning i form av nyemitterade aktier så tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare cirka 1,6 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier givet fulltecknad Företrädesemission (baserat på den lägsta teckningskursen som kan komma att åsättas aktierna i emissionen till garanterna).

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om oss
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som BeammWave avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.


BeammWave AB receives prototype order for its first development platform and enters into a Joint Development Agreement with Molex.

BeammWave AB, experts in high frequency communication solutions, today signed a joint development agreement with Molex to explore prototype development of a solution that will integrate the BeammWave digital beamforming concept into several FPGA products. These products include the new and disruptive Molex IAA mmWave antenna and BeammWave’s digital BFIC network.

Molex, LLC, a global electronics leader and subsidiary of Koch Industries, Inc., with global headquarters in Lisle, Illinois, signed the initial scope of work valued at approximately $100,000.

“We’re excited that BeammWave may have what we have been looking for – a mmWave beamforming network that could not only deliver outstanding performance but may also potentially be used in a range of different products that will enable us to provide innovative solutions and create value for our customers,” says William Spink, RF Engineering Director at Molex.

“This agreement is critical to BeammWave, as it will influence the future direction of our products and allow innovation to thrive in several use cases. I am very pleased we can do this together with a global company that has an engineering culture with a perfect fit for BeammWave,” says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave säljer sin första utvecklingsplattform (DP1) till ett ordervärde på ca 100 000 USD och ingår samtidigt ett gemensamt utvecklingsavtal med Molex.

BeammWave AB, som är experter på högfrekventa kommunikationslösningar och digital beamforming, undertecknade idag ett utvecklingsavtal med Molex. Avsikten är att testa samt integrera BeammWaves digitala beamformingkoncept i ett flertal produkter. Produkterna inkluderar Molexs nya och revolutionerande IAA-antenn och BeammWaves digitala beamforming produkter i form av hårdvara och algoritmer.

Molex, LLC, som är en global elektronikledare och dotterbolag till Koch Industries Inc., med globalt huvudkontor i Lisle, US, arbetets initiala omfattning har ett värde av ca 100 000 USD.

"Vi är glada över att BeammWave kan ha det vi har letat efter – ett mmWave beamforming koncept som inte bara kan leverera enastående prestanda utan också potentiellt kan användas i en rad olika produkter som kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa lösningar och skapa värde för våra kunder”, säger William Spink, RF Engineering Director på Molex.

"Det här avtalet är av stor betydelse för BeammWave, då det kommer att påverka den framtida inriktningen för våra produkter och tillåta innovation att utvecklas i ett flertal applikationer. Jag är otroligt nöjd med att vi kan göra detta tillsammans med ett stort globalt företag som har en ingenjörskultur som passar perfekt för BeammWave”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Anmäl dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • Patentportföljen ökade från 24 till 28 ansökningar
 • En granskning av patentportföljen är gjord med mycket gott utfall, vilket stärker både produktskydd och en möjlig patentaffär
 • Andra generationens chip kom tillbaka från tillverkning och har testats med mycket gott resultat
 • En erfaren mmWave utvecklingsingenjör har anslutit från en av världens största mobiltillverkare
 • En säljrepresentant har kontrakterats i Japan

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • En första gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund har startats
 • Ytterligare en patentansökan har lämnats in

Perioden januari-december 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -15 736 (-4 852) KSEK
– Resultat före skatt var -15 735 (-4 852) KSEK
– Resultat per aktie var -1,24 (-1,25) SEK
– Soliditeten var 94 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet:
Framför dig har du ett rykande färskt VD-ord, som präglas av både optimism och framsteg. Till skillnad från rådande omvärldsläge, som ju tyvärr präglas av krig och kriser av olika slag.

Några av det gångna kvartalets höjdpunkter;

Vårt erbjudande mognar
Vi har under kvartalet fått tillbaka andra generationens kisel, som vi också hunnit testa och karakterisera med ett resultat långt över förväntan. Den globala halvledartillverkaren, som vi använder för produktion, säger att de aldrig tidigare har sett en så kompakt design som BeammWaves. Detta ger oss möjlighet att fullborda vår utvecklingsplattform, som krävs för både vår interna utveckling och för att kunna starta gemensamma utvecklingsaktiviteter tillsammans med kunder.

Kunddialogerna blir mer specifika
Vi har under en lång tid byggt upp ett stort antal diskussioner, som vi nu tar till nästa nivå med ömsesidiga aktiviteter, vars mål är att gå vidare med gemensamma projekt. Vi har under kvartalet startat en sådan aktivitet, med ett multinationellt bolag.

Organisationen blir starkare
Vi fortsätter att rekrytera global kompetens, både till vårt kontor i Lund och till våra primära marknader. Kartan över kontor har under kvartalet fått ytterligare en prick – denna gång i Japan. Dessutom har en utvecklingsresurs, med över 12 års erfarenhet från mmWave-området, anslutit från en av världens största mobiltillverkare.

Patentportföljen
Vi fortsätter att nyttja vår unika kompetens och det faktum att vi är tidiga inom ett nytt område. Patentportföljen har under kvartalet ökat från 24 till 28 ansökningar. Vi har fullbordat en kvalitets-revision av vår existerande portfölj, med mycket positivt utfall. Detta stärker oss både avseende skyddet av våra produkter och gällande våra möjligheter att utveckla en separat affär kring själva patenten.

Marknaden
Man kan se en viss avmattningstakt av utbyggnadstakten i Nordamerika, på grund av tillgång till nya frekvenser i det så kallade C-bandet. Detta förändrar inte behovet i att inkludera teknologin i telefoner. Dessutom har marknaden för så kallad ’Fixed Wireless Access’ vuxit explosionsartat. Samtidigt har marknaden i Japan tagit rejäl fart och dessutom ser Indien väldigt intressant ut med en aggressiv 5G-utbyggnad.

Kunder, partners och positionering i den globala industrin
Vi kommer under våren att delta på Mobile World Congress i Barcelona och dessutom medverka på vårt första 3GPP standardiseringsmöte.

BeammWave har nått över 3 500 följare på LinkedIn. Detta ger oss en extremt kostnadseffektiv marknadsföringskanal till våra kärnkunder. Är ni intresserade av bolaget och inte redan följer oss där, är dagens tips att göra det!

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i frekvensområdet för mmWave. Vi har både tekniken såväl som förmågan att industrialisera vår lösning. Vi är övertygade att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 08:30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


Framåt och uppåt för BeammWave
BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget har fått operativa representanter i Korea och Taiwan
 • Bolaget har fått varumärkesskydd för bolagsnamnet i Europa och påbörjat registreringsprocessen på fler globala, viktiga marknader
 • Patentportföljen ökade från 22 till 24 ansökningar
 • Vinnova-projektet tillsammans med KTH och LTH har påbörjats
 • Organisationen har ökat med ytterligare två, till totalt 23 personer och består av elva olika nationaliteter
 • Förvärv av totalt 37 500 aktier i insynshandel, till ett värde av 330kSEK under kvartalet. Totalt sedan börsintroduceringen har förvärv i insynshandel bestått av 58 000 aktier till ett värde av 620kSEK, varav vd Stefan Svedberg har stått för totalt 44 528 aktier till ett värde av 452kSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • BeammWave har fått besked att Vinnova kommer att stödja bolagets ansökan till det europeiska projektet ’EIC Accelerator’
 • BeammWave har fått ytterligare ett mindre projekt beviljat från Vinnova i samarbete med RISE och GrepIt AB
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Perioden juli-september 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat före skatt var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat per aktie var -0,38 (-0,91) SEK
– Soliditeten var 96 (97) %

”Blicken är nu stadigt fäst mot 2023 och de kundprojekt som vi är beslutna att starta då. BeammWave fortsätter att rekrytera ingenjörer på en global marknad och bolaget spänner nu totalt över elva (11) olika nationaliteter", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, tredje kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ökar takten.

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-juni 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Årsstämman den 11 maj 2022 beslöt bland annat att välja Gustav Brismark och Paula Eninge som nya styrelseledamöter, samt att införa två nya, långsiktiga incitamentsprogram
 • BeammWave blev medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 • BeammWave blev medlem i ETSI
 • Bolaget blev beviljade ett gemensamt projekt tillsammans med KTH och Lunds universitet – med bidrag från Vinnova
 • Organisationen växte från 15 till 21 personer

Väsentliga händelser efter periodens utgång               

 • Patentportföljen har vuxit till totalt 22 inlämnade ansökningar
 • BeammWave har kontrakterat säljrepresentanter i Korea och Taiwan

Perioden april-juni 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat före skatt var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat per aktie var -0,24 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (98) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • BeammWaves listningsemission tecknades till 98 procent inför notering på Nasdaq First North Growth Market Totalt tillfördes bolaget ca 58,8 MSEK före emissionskostnader
 • Första handelsdag var 11 mars 2022 på Nasdaq First North Growth Market
 • VD Stefan Svedberg övergick från konsult till anställd av bolaget den 1 januari 2022
 • CFO Cajsa Wramdemark övergick från konsult till anställd av bolaget den 7 februari 2022
 • Två nya utvecklingsresurser anställda
 • Flytt till nya kontorslokaler som möjliggör ytterligare expansion
 • BeammWave deltog på Mobile World Congress i Barcelona och skapade där ett stort antal nya kontaktytor
 • Bolaget gjorde ytterligare 6 (sex) patentansökningar

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • En ny patentansökan samt ytterligare ett beviljat patent i USA
 • Ytterligare en utvecklingsresurs anställd
 • BeammWave når 2 000 följare på LinkedIn

Perioden januari-mars 2022
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat före skatt var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat per aktie var -0,27 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (92) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 08:00.