Styrelse

This page is in Swedish

Fredrik Rosenqvist

Styrelseordförande

Civilingenjör väg och vatten och kandidatexamen i företagsledning från Lunds universitet. 25 års erfarenhet av leda och driva högtekniska bolag i en internationell miljö. Tidigare vd för Saab Ventures, där han hade en ledande roll vid försäljning av C3 Technologies till Apple samt vd för Vricon, som senare såldes till Maxar. Idag rådgivare till Autoliv och vd för Qvantum Industries AB.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseordförande i Spec-Imaging AB
 • Född: 1971
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: 26 000 A-aktier och 22 709 B-aktier (via bolag)
 • Optioner: 67 400 av serie 202001

Dr. Markus Törmänen

Styrelseledamot & medgrundare

Doktorsexamen i kretskonstruktion från Lunds universitet. Associate professor vid Lunds universitet, med mer än 20 års erfarenhet av radiodesign och mmWaves-forskning.
 • Icke oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: inga
 • Född: 1976
 • Tillträdde: 2019
 • Aktieinnehav: 1 367 000 A-aktier och 29 987 B-aktier
 • Optioner: inga

Dr. Märta Lewander Xu

Styrelseledamot

Doktorsexamen i atomfysik från Lunds universitet. Nuvarande vd på Gasporox AB samt styrelseordförande på GPX Medical. 10 års erfarenhet som entreprenör i ett teknikföretag. Erfarenhet av att vara vd och ordförande för noterade bolag.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot Serchtech AB, styrelseordförande GPX Medical AB
 • Född: 1981
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: 8 700 B-aktier (delvis via bolag)
 • Optioner: 33 700 av serie 202001

Gustav Brismark

Styrelseledamot

Civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet med över 30 års erfarenhet inom telekomindustrin. Gustav har huvudsakligen arbetat med forskning, utveckling av ekosystem och värdeskapande av immateriella rättigheter. Numera är Gustav verksam som oberoende konsult inom IPR-området.
 • Oberoende av Bolaget och dess ledning.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Smoltek Nanotech Holding AB
 • Född: 1962
 • Tillträdde: 2022
 • Aktieinnehav: 19 000 B-aktier (via bolag)
 • Optioner:  33 700 av KPO Sty-22

Paula Eninge

Styrelseledamot

Företagsjurist och civilekonom med fokus på kontraktsutformning – särskilt inom affärsuppbyggnad, telekom och IT, immateriella rättigheter, förhandlingar samt outsourcing. Paula verkar från sin egen advokatfirma och har lång erfarenhet inom telekombranschen bland annat från SonyEricsson.
 • Oberoende av Bolaget och dess ledning.
 • Andra väsentliga uppdrag: -
 • Född: 1970
 • Tillträdde: 2022
 • Aktieinnehav: inga
 • Optioner: 33 700 av KPO Sty-22

Jonas Spannel

Styrelseledamot

Jonas Spannel har fem års studier vid Officershögskolan och Militärhögskolan med inriktning på radar, radio och kontrollsystem, som han kompletterat med företagsekonomi vid Örebro Universitet. Han har lång erfarenhet av sourcing och supply i växande teknologibolag, främst SonyEricsson och Fingerprint Cards.
 • Oberoende av Bolaget och dess ledning.
 • Andra väsentliga uppdrag: -
 • Född: 1963
 • Tillträdde: 2023
 • Aktieinnehav: inga
 • Optioner: 33 700 av KPO Sty-23