Styrelse

This page is in Swedish

Fredrik Rosenqvist

Styrelseordförande

Civilingenjör väg och vatten och kandidatexamen i företagsledning från Lunds universitet. Tidigare VD för Saab Ventures där han haft en ledande roll vid försäljning av C3 Technologies till Apple samt VD för Vricon, som senare såldes till Maxar. 25 års erfarenhet av leda och driva högtekniska bolag i en internationell miljö.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseordförande i Spec-Imaging AB
 • Född: 1971
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: 26 000 A-aktier och 22 709 B-aktier (via bolag)
 • Optioner: 67 400 av serie 202001 och 6 309 av TO1

Dr. Markus Törmänen

Styrelseledamot & medgrundare

Doktorsexamen i kretskonstruktion från Lunds universitet. Associate professor vid Lunds universitet, med mer än 20 års erfarenhet av radiodesign och mmWaves-forskning.
 • Icke oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: inga
 • Född: 1976
 • Tillträdde: 2019
 • Aktieinnehav: 1 367 000 A-aktier och 21 026 B-aktier
 • Optioner: 9 526 av TO1

Dr. Märta Lewander Xu

Styrelseledamot

Doktorsexamen i atomfysik från Lunds universitet. Nuvarande VD på Gasporox AB samt styrelseordförande på GPX Medical. 10 års erfarenhet som entreprenör i ett teknikföretag. Erfarenhet av att vara VD och ordförande för noterade Bolag.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot Serchtech AB, styrelseordförande GPX Medical AB
 • Född: 1981
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: 8 700 B-aktier (delvis via bolag)
 • Optioner: 33 700 av serie 202001

Magnus Karlberg

Styrelseledamot

Civilingenjör elektroteknik från Lunds universitet. 20 års erfarenhet från ICT-industrin med specialitet inom försäljning, produkthantering, produktutveckling, produktmarknadsföring samt strategi.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot Arjo IP Holding Aktiebolag
 • Född: 1975
 • Tillträdde: 2018
 • Aktieinnehav: 216 000 A-aktier och 300 B-aktier
 • Optioner: 300 av TO1

Marcus Skärbäck

Styrelseledamot

Magisterexamen i finansiell ekonomi från Lunds universitet. Professionell investerare och styrelseledamot i företag inom biovetenskap, ICT och teknik sedan 2000.
 • Oberoende av Bolaget och dess ledning. Icke oberoende av dess ägare. Representerar Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot Spiideo, styrelseledamot Hexagem AB, styrelseledamot Xeneric AB, samt ytterligare några mindre bolag
 • Född: 1972
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: Inga egna. Företräder 766 000 A-aktier och 342 436 B-aktier (Almi Invest AB och Almi Invest Syd AB)
 • Optioner: inga

Magnus Hansson

Styrelseledamot

Civilingenjör elektroteknik från Lunds universitet. 20 års erfarenhet av telekom- och halvledarindustrin och som entreprenör.
 • Oberoende från Bolaget, dess ledning och ägare.
 • Andra väsentliga uppdrag: styrelseordförande MCM Foodmachines AB, styrelseledamot Davapro Aktiebolag, del av ledningsgruppen i Acconeer AB samt ytterligare några mindre bolag
 • Född: 1964
 • Tillträdde: 2020
 • Aktieinnehav: 67 000 A-aktier och 48 045 B-aktier
 • Optioner: 31 545 av TO1