Investors

This page is in Swedish

BeammWave AB handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet BEAMMW B och ISIN-kod SE0016799068.


Investor Relations

Stefan Svedberg, CEO

Tel: 010-641 45 85
info@beammwave.com

Certified AdvisEr

Redeye AB

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 – 121 576 90.

Revisorer

Deloitte AB

Till huvudansvarig revisor har Bolaget utsett Maria Ekelund.