Investors

This page is in Swedish

BeammWave AB handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet BEAMMW B och ISIN-kod SE0016799068.


Investor Relations

Stefan Svedberg, CEO

Tel: 010-641 45 85
info@beammwave.com

Certified AdvisEr

G&W Fondkommission

Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se

Revisorer

Deloitte AB

Till huvudansvarig revisor har Bolaget utsett Maria Ekelund.