Pressmeddelanden

This page is in Swedish

Filtrera innehåll:

BeammWaves vd på Redeye event Next Gen Wireless 5G/6G

Icke regulatorisk

Möt BeammWaves vd Stefan Svedberg när han pratar om millimetervågor och multipla antenner på Redeyes event. Här kan du se hela presentationen (på engelska): BeammWave: CEO Stefan Svedberg presents at Redeye Next Gen Wireless 5G/6G Event BeammWave AB www.beammwave.com info@beammwave.co (info@beammwave.com)


BeammWaves patentkung om vikten av 6G i mobilindustrin

Icke regulatorisk

Möt BeammWaves patentkung Bengt Lindoff i en intervju på Mobile World Congress i Barcelona, där han pratar om multipla antenner, millimetervågor och samtidigt jagar kunder.


BeammWave byter Certified Adviser till Redeye AB

Regulatorisk

BeammWave AB meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.


Västra Hamnen möter BeammWaves VD

Icke regulatorisk

Västra Hamnens Oscar Ahlgren träffar BeammWaves VD Stefan Svedberg och samtalar om behovet av mer kapacitet i nätet och att man gått från ord till handling med presumtiva kunder.


BeammWaves bokslutskommuniké januari-december 2022

Regulatorisk

Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.


BeammWaves valberedning inför årsstämma 2023

Icke regulatorisk

BeammWave ABs valberedning har utsetts. Valberedningen ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, representerandes de tre största ägarregistrerade.


BeammWaves presentation från Aktiedagen i Göteborg

Icke regulatorisk

BeammWave medverkade den 7 november på Stora Aktiedagen i Göteborg, där vd Stefan Svedberg presenterade bolaget.


Intervju med BeammWaves vd Stefan Svedberg

Icke regulatorisk

Möt BeammWaves vd Stefan Svedberg i en intervju om verksamheten, framtiden och vilka anledningar han betonar för att investera i bolaget.


BeammWave medverkar på Stora Aktiedagen 7 november

Icke regulatorisk

BeammWaves vd Stefan Svedberg välkomnar till presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg. Stefan kommer att presentera BeammWave och bolagets framtida verksamhet.


BeammWaves delårsrapport januari-september 2022

Regulatorisk

Framåt och uppåt för BeammWave BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.