Aktier & Optioner

This page is in Swedish

LEI-kod: 9845008AD575B0BD7B65

Värdepapprens namn och ISIN

BeammWaves B-aktier handlas under kortnamnet BEAMMW B och med ISIN-kod SE0016799068.

STÖRSTA AKTIEÄGARE ENLIGT AKTIEBOKEN

NamnA-aktierB-aktierÄgandeRöster
Per-Olof Brandt1 377 00035 77210,73%23,72%
Markus Törmänen1 367 00029 98710,61%23,54%
Nordnet Pensionsförsäkring1 324 20110,06%2,28%
Almi (Almi Invest Syd + Almi Invest)766 000342 4368,42%13,75%
LU Holding AB906 0006,88%1,56%
Stefan Svedberg*592 000113 0005,36%10,36%
Concejo AB675 5405,13%1,16%
Bengt Lindoff Innovation AB**469 00020 0313,72%8,09%
Walerud & Partners AB och Bengt Walerud350 9462,67%0,60%
Avanza Pension280 4492,13%0,48%
Claes Mellgren252 3651,92%0,43%
Övriga aktieägare434 0003 825 90332,37%14,03%
Total5 005 0008 156 630100,00%100,00%
* Vd Stefan Svedberg privat och via bolag
** Bengt Lindoff, Chief System Architect
Uppdaterad per 31 mars, 2024

Teckningsoptioner

NamnSyfteTidigaste inlösendagSlutförfallodagLösenpris (SEK)Utestående optionerAntal aktier efter utstående optionerUtspädning vid full teckning
Series 202001Incitament2024-12-012024-12-215,56134 800134 800 1,0%
Series 202101Incitament 2025-06-012025-06-2125,26134 800134 800 1,0%
Series 202102Incitament 2025-06-012025-06-2125,26185 350185 3501,4%
KPO Anst-22Incitament2026-05-112028-06-3030,48422 000422 0003,1%
KPO Sty-22Incitament2026-05-112028-06-3030,4867 40067 4000,5%
KPO Sty-23Incitament2027-05-102029-06-3030,4867 40067 4000,5%
Series 202301Incitament2027-06-012027-09-3030,4867 56067 5600,5%
     1 079 3107,6%

Aktiekapitalets utveckling

TidpunktHändelseAntal A-aktierAntal B-aktierTeckningskurs (SEK) Totalt antal aktierAktiekapital (SEK)Kvotvärde (SEK)
Jan-17Aktiekapital5 00010,005 00050 00010,00
Feb-20Riktad nyemission1 7463 706,006 74667 46010,00
Juni-20Split 10:160 71467 460 67 4601,00
Juni-21Split 100:1, inlösen
samt fondemission
6 534 4406 601 900501 7440,076
Juli-21Riktad nyemission2 850 00012,109 451 900718 3440,076
Dec-21Kvotvärdesemission2 840 00012 291 900934 1840,076
Jan-22Omvandling av aktier-337 000337 00012 291 900934 184 0,076
Jan-22Minskning, inlösen-2 8400009 451 900718 344 0,076
Jan-22Fondemission9 451 900934 1840,099
Mars-22Listningsemission3 709 73015,8513 161 6301 300 8380,099
Juni-22Omvandling av aktier-50 00050 00013 161 6301 300 8380,099
Maj-23Omvandling av aktier-169 900169 90013 161 6301 300 8380,099
Okt-23Omvandling av aktier-1 040 0001 040 00013 161 6301 300 8380,099
5 005 0008 156 630 13 161 6301 300 8380,099

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel. Redeye AB är utsedd till Certified Adviser för Bolaget.