Bolagsstyrning, bolagsstämmor & valberedning

This page is in Swedish

Bolagsordning

Bolagsstämmor

DatumNamn
2023-05-10Årsstämma 10 maj 2023
2022-05-11Årsstämma 11 maj 2022
2022-01-28Extra Bolagstämma 28 januari 2022

VALBEREDNING

Valberedningen ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, representerandes de tre största ägarregistrerade.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Per Oscarsson, utsedd av Per-Olof Brandt
  • Markus Törmänen
  • Erik Larsson, utsedd som representant för LU Holding AB

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till valberedning@beammwave.com eller via brev till BeammWave AB, Valberedningen, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 22 mars 2023.

Årsstämman hålls den 10 maj 2023.