BeammWaves delårsrapport januari-mars 2022

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • BeammWaves listningsemission tecknades till 98 procent inför notering på Nasdaq First North Growth Market Totalt tillfördes bolaget ca 58,8 MSEK före emissionskostnader
 • Första handelsdag var 11 mars 2022 på Nasdaq First North Growth Market
 • VD Stefan Svedberg övergick från konsult till anställd av bolaget den 1 januari 2022
 • CFO Cajsa Wramdemark övergick från konsult till anställd av bolaget den 7 februari 2022
 • Två nya utvecklingsresurser anställda
 • Flytt till nya kontorslokaler som möjliggör ytterligare expansion
 • BeammWave deltog på Mobile World Congress i Barcelona och skapade där ett stort antal nya kontaktytor
 • Bolaget gjorde ytterligare 6 (sex) patentansökningar

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • En ny patentansökan samt ytterligare ett beviljat patent i USA
 • Ytterligare en utvecklingsresurs anställd
 • BeammWave når 2 000 följare på LinkedIn

Perioden januari-mars 2022
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat före skatt var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat per aktie var -0,27 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (92) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 08:00.