BeammWaves bokslutskommuniké januari-december 2022

Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

  • Patentportföljen ökade från 24 till 28 ansökningar
  • En granskning av patentportföljen är gjord med mycket gott utfall, vilket stärker både produktskydd och en möjlig patentaffär
  • Andra generationens chip kom tillbaka från tillverkning och har testats med mycket gott resultat
  • En erfaren mmWave utvecklingsingenjör har anslutit från en av världens största mobiltillverkare
  • En säljrepresentant har kontrakterats i Japan

Höjdpunkter efter periodens utgång            

  • En första gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund har startats
  • Ytterligare en patentansökan har lämnats in

Perioden januari-december 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -15 736 (-4 852) KSEK
– Resultat före skatt var -15 735 (-4 852) KSEK
– Resultat per aktie var -1,24 (-1,25) SEK
– Soliditeten var 94 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet:
Framför dig har du ett rykande färskt VD-ord, som präglas av både optimism och framsteg. Till skillnad från rådande omvärldsläge, som ju tyvärr präglas av krig och kriser av olika slag.

Några av det gångna kvartalets höjdpunkter;

Vårt erbjudande mognar
Vi har under kvartalet fått tillbaka andra generationens kisel, som vi också hunnit testa och karakterisera med ett resultat långt över förväntan. Den globala halvledartillverkaren, som vi använder för produktion, säger att de aldrig tidigare har sett en så kompakt design som BeammWaves. Detta ger oss möjlighet att fullborda vår utvecklingsplattform, som krävs för både vår interna utveckling och för att kunna starta gemensamma utvecklingsaktiviteter tillsammans med kunder.

Kunddialogerna blir mer specifika
Vi har under en lång tid byggt upp ett stort antal diskussioner, som vi nu tar till nästa nivå med ömsesidiga aktiviteter, vars mål är att gå vidare med gemensamma projekt. Vi har under kvartalet startat en sådan aktivitet, med ett multinationellt bolag.

Organisationen blir starkare
Vi fortsätter att rekrytera global kompetens, både till vårt kontor i Lund och till våra primära marknader. Kartan över kontor har under kvartalet fått ytterligare en prick – denna gång i Japan. Dessutom har en utvecklingsresurs, med över 12 års erfarenhet från mmWave-området, anslutit från en av världens största mobiltillverkare.

Patentportföljen
Vi fortsätter att nyttja vår unika kompetens och det faktum att vi är tidiga inom ett nytt område. Patentportföljen har under kvartalet ökat från 24 till 28 ansökningar. Vi har fullbordat en kvalitets-revision av vår existerande portfölj, med mycket positivt utfall. Detta stärker oss både avseende skyddet av våra produkter och gällande våra möjligheter att utveckla en separat affär kring själva patenten.

Marknaden
Man kan se en viss avmattningstakt av utbyggnadstakten i Nordamerika, på grund av tillgång till nya frekvenser i det så kallade C-bandet. Detta förändrar inte behovet i att inkludera teknologin i telefoner. Dessutom har marknaden för så kallad ’Fixed Wireless Access’ vuxit explosionsartat. Samtidigt har marknaden i Japan tagit rejäl fart och dessutom ser Indien väldigt intressant ut med en aggressiv 5G-utbyggnad.

Kunder, partners och positionering i den globala industrin
Vi kommer under våren att delta på Mobile World Congress i Barcelona och dessutom medverka på vårt första 3GPP standardiseringsmöte.

BeammWave har nått över 3 500 följare på LinkedIn. Detta ger oss en extremt kostnadseffektiv marknadsföringskanal till våra kärnkunder. Är ni intresserade av bolaget och inte redan följer oss där, är dagens tips att göra det!

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i frekvensområdet för mmWave. Vi har både tekniken såväl som förmågan att industrialisera vår lösning. Vi är övertygade att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 08:30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.