BeammWave förstärker styrelsen med stark industrikompetens genom Nordic Semiconductors tidigare CTO, Svein-Egil Nielsen

Valberedningen i BeammWave AB föreslår Nordic Semiconductors tidigare CTO och EVP Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk, med lång erfarenhet av tillväxtresor i ett flertal halvledarbolag, till nya styrelseledamöter att väljas på årsstämman den 14 juni 2024.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att BeammWave nu går in i en kommersiell fas där globala partnerskap och djup industrikunskap blir ännu viktigare. Bolaget har nu visat att digital beamforming är möjligt att bygga kostnadseffektivt. Man har under det gångna året både lanserat en utvecklingsplattform och sålt den till en första kund, Molex LLC, en global spelare med 45 000 anställda och huvudkontor i USA.

”Vi är väldigt glada att kunna presentera två starka kandidater med lång internationell erfarenhet från halvledarindustrin, där båda har verkat på högsta operativa nivå och även i styrelsebefattningar. Svein-Egil och Pelle kommer att tillföra bolaget erfarenhet, industrikunskap, med ett omfattande kontaktnät. Försäljning kommer nu att ligga i bolagets fokus och med Svein-Egil och Pelle ombord kommer det att betyda mycket”, kommenterar Fredrik Rosenqvist, ordförande i valberedningen.

”Som grundare av BeammWave har jag sett min och Markus Törmänens idé och vision omsättas till ett bolag som håller på att etablera sig på världsmarknaden. Nu får vi in ytterligare viktiga kompetenser i styrelsen som bolaget i detta skede behöver. Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk har ett industrikunnande som kommer att göra skillnad för BeammWave”, kommenterar Per-Olof Brandt, medgrundare och CTO på BeammWave.

Information om ledamöter som föreslås till nyval
Svein-Egil Nielsen
Född: 1969
Utbildning: MBA, Haas School of Business vid University of California, Berkeley och en B.Eng examen I dator- och elektroniksystem från University of Strathclyde, Skottland.
Bakgrund: Teknikledare med en omfattande meritlista när det kommer till att driva innovation och tillväxt inom halvledarindustrin. Som före detta CTO/EVP R&D på Nordic Semiconductor ledde han företagets R&D-insatser, övervakade ett team på över tusen ingenjörer som stod för 75 % av företagets totala personalstyrka, var ansvarig för all utveckling av halvledare, mjukvara, tjänster och tekniksupport.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande NOVELDA.

Svein-Egil Nielsen äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pelle Wijk
Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, vid Uppsala universitet.
Bakgrund: 20 års erfarenhet från halvledarindustrin (fabless och IP-licensiering). Nuvarande roll som Director of Product Management and Business Development på QuantalRF. Tidigare Managing Director för Sivers Wireless AB, Vice President för Hardware Engineering and Operations på Imagination Technologies och vd för Kisel Microelectronics AB.
Övriga betydande uppdrag: -.

Pelle Wijk äger 15 000 aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till BeammWaves styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.beammwave.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2024 utfärdas, vilket kommer finnas tillgängligt senast fyra (4) veckor innan årsstämman.