BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Japan.

BeammWave har sedan tidigare varumärkesskydd i Kina, EU, UK och Taiwan. Nu har även Japan godkänts.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave has obtained trademark protection for BeammWave® in Japan.

BeammWave already has trademark protection in China, the EU, the UK and Taiwan. Japan has now also been approved.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB launches an advanced development platform for digital beamforming.

BeammWave’s fully digital beamforming concept consists of:

  • a zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS RF Front-End (RFFE)
  • a Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digital beamforming algorithms
  • an extensive patent portfolio

To support evaluation and integration of this concept BeammWave now launches a software upgradable and scalable Development Platform, called DP1, for customers who wish to start preparing their mmWave products for the inevitable future.

The platform DP1 comes with four of BeammWaves RF-chips supporting in total eight (8) antennas.

“This is a significant step for us and most of all for our customers that now get the possibility to integrate our beamforming concept in their environment”, says Per-Olof Brandt, CTO at BeammWave.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) is listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone +46 (0)8 121 576 90.


BeammWave AB lanserar en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming.

BeammWave har en helhetslösning för ett fullt utvecklat digitalt beamformingkoncept bestående av:

  • en zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS, RF Front-End (RFFE)
  • en Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digitala beamformingalgoritmer
  • en omfattande patentportfölj

För att stödja utvärdering och integration av ovan koncept lanserar BeammWave nu en utvecklingsplattform, kallad DP1, som är skalbar och uppgraderingsbar med mjukvara, till kunder som vill börja förbereda sina mmWave-produkter för den oundvikliga framtiden.

Plattformen (DP1) levereras med fyra av BeammWaves RF-chip och stöder totalt åtta antenner.

"Detta är ett betydelsefullt steg för oss och framför allt för våra kunder som nu får möjligheten att integrera vårt beamformingkoncept i sin egen miljö", säger Per-Olof Brandt, CTO på BeammWave.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8-121 576 90.


BeammWave has obtained trademark protection for BeammWave® in Taiwan.

BeammWave already has trademark protection in China, the EU and the UK. Taiwan has now also been approved.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:

BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan.

BeammWave har sedan tidigare varumärkesskydd i Kina, EU och UK. Nu har även Taiwan godkänts.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave blir del av ett nationellt kompetenscenter för trådlös kommunikation.

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum med start i januari 2024, där universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning, inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning. Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans    1 miljard kronor under de fem första åren. Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN), som är en del av denna satsning, kommer att ledas av professor Emil Björnson vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Centret kommer förutom KTH, RISE och BeammWave också ha medverkan från Ericsson, Saab, ABB, CellMax Technologies och Northern Waves.

“BeammWave har sedan tidigare ett väldigt gott samarbete tillsammans med KTH och professor Björnson. Vi ser detta både som ett kvitto och en möjlighet för vår revolutionerande approach till digital beamforming”, säger Markus Törmänen, medgrundare och styrelseledamot för BeammWave.

“Vi är väldigt glada för möjligheten att samverka med både Kungliga Tekniska Högskolan och andra industriella aktörer i en gemensam satsning. Detta är ett utmärkt sätt att ta utvecklingen framåt och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft", säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad.
Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave becomes part of a national competence center for wireless communication.

Vinnova supports eleven new competence centers starting January 2024, where universities and companies will jointly conduct advanced research and education, in areas that are important for a sustainable industry and digital societal transformation. In total, the universities, companies and Vinnova are investing SEK 1 billion during the first five years. The Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN), which is part of this initiative, will be led by Professor Emil Björnson at the Royal Institute of Technology (KTH).

In addition to KTH, RISE and BeammWave, the center will also have contributions from Ericsson, Saab, ABB, CellMax Technologies and Northern Waves.

"BeammWave already has a very good collaboration with KTH and Professor Björnson. We see this as both an acknowledgement and an opportunity for our revolutionary approach to digital beamforming," says Markus Törmänen, co-founder and Board member of BeammWave.

"We are very happy to collaborate with both the Royal Institute of Technology s and other industrial actors in this competence center. This is an excellent opportunity to advance technology development and at the same time strengthen Swedish competitiveness," says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


BeammWaves vd, Stefan Svedberg, gästar Småbolagspodden för att prata om kommersialiseringen, bolagets kundgrupp och hur deras teknik faktiskt är uppbyggd.

Hur unik är BeammWaves teknik? När är det dags för bolaget att ta de första kommersiella stegen? Det förklarar bolagets vd, Stefan Svedberg, i avsnittet med Småbolagspodden.

“Vi har haft stora framsteg i vår teknikutveckling, vilket har medfört att vi nu har gjort stora framsteg i våra kunddialoger och är på väg mot våra första betalda projekt, förhoppningsvis under kommande halvår”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Lyssna på hela avsnittet här:
BeammWave – vi har en mogen teknik nu

Programledare är Emma Hedman och Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Projekttiteln är "Resilient Trust – Trusted SMEs for Sustainable Growth of Europeans Economical Backbone to Strengthen the Digital Sovereignty" och består av 29 europeiska partners. Totala bidraget är 5,5 MEUR, varav BeammWaves andel är 300 KEUR, ca 3,5 MSEK.

RESILIENT TRUST fokuserar på ’end-to-end-säkerhet’ för produceringsprocesser, med fokus på stark exploatering för små och medelstora företag. Denna vision kommer att förverkligas genom att utveckla specialiserad hårdvara för att etablera TRUST mellan ett nätverk och en vägg av RESILIENCE, även mot nya attackmetoder som ’post quantum-attacker’ och AI-baserade attacker.

Projektet kommer att pågå under 36 månader och koordineras av Université Gustave Eiffel i Frankrike. Den totala projektkostnaden är cirka 17 MEUR. Bidraget från EU är 5,5 MEUR, varav BeammWaves andel är 297 KEUR, ca 3,5 MSEK.

"Detta EU-projekt tillför ett enormt värde till Europa för att säkra ’know-how’ för system som är motståndskraftiga mot skadlig och opålitlig hårdvara, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

"Projektet ger BeammWave möjligheten att arbeta tillsammans med våra europeiska projektpartners, vilket medför att vi kan undersöka lösningar för end-to-end-säkerhet genom att öka RESILIENCE och TRUST längs olika nyckelförsörjningskedjor, som kan implementeras i BeammWaves teknologi", säger Markus Törmänen, medgrundare och styrelseledamot på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


The project title is “Resilient Trust – Trusted SMEs for Sustainable Growth of Europeans Economical Backbone to Strengthen the Digital Sovereignty” and consists of totally 29 European partners. The total grant is 5,5 MEUR, of which BeammWave will receive 300 KEUR – approximately 3,5 MSEK.

RESILIENT TRUST focuses on end-to-end security of processing chains – with a focus on strong exploitation for SMEs. This vision will be realized by developing specialized hardware, to establish TRUST in-between a network and a wall of RESILIENCE, even against new attack methods such as post quantum attacks and AI based attacks. 

The project will run over 36 months and is coordinated by Université Gustave Eiffel in France. The total project cost is approximately 17 Million Euro. The grant awarded from the EU is 5,5 Million Euro, of which BeammWave will receive 297 394 Euro, approximately 3,5 MSEK.

"This European project brings tremendous value to Europe in securing know-how for systems resilient against malicious and untrusted hardware, says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

“The project enables BeammWave to work together with our European project partners, which will give us the opportunity to investigate solutions for end-to-end security by boosting RESILIENCE and TRUST along with different key supply chains, that can be implemented in BeammWave’s technology”, says Markus Törmänen, co-founder and Board member of BeammWave.

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


At the annual general meeting on May 10, Jonas Spannel, Purchasing Manager at Oatly AB, was elected as a regular member of the Board of BeammWave.

"The company is now entering a phase where commitments linked to supply and quality gain increased importance, Jonas will bring significant experience in these areas and also in quality and other operational issues, from his previous roles at SonyEricsson and Fingerprint Cards”, says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Jonas Spannel has five years of studies at the Officers' College and the Military College with a focus on radar, radio and control systems, which he supplemented with business administration at Örebro University. He has extensive experience in sourcing and supply in growing technology companies, primarily SonyEricsson and Fingerprint Cards.

The Board of BeammWave now consists of chairman Fredrik Rosenqvist, Markus Törmänen, Märta Lewander Xu, Gustav Brismark and Paula Eninge.

For further information, please contact:

Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.