BeammWaves vd, Stefan Svedberg, intervjuas av Rasmus Jacobsson – Equity Analyst på Redeye.

BeammWave har fått sitt första kundavtal på plats, gällande sin utvecklingsplattform.
Vad betyder detta för BeammWave?
Vad är Molex för bolag och hur ser kommande utvecklingsavtal ut?
Vilka är möjligheterna med kunder och projekt under 2024?

“Det är vår första affär och den betyder självklart mycket för oss. Vi får vår utvecklingsplattform satt på marknaden. Avsikten är att bygga många projekt kring denna plattform med tillhörande affärer. Molex har en ambition att bygga flera produkter tillsammans med BeammWave, så vi ser en långsiktig, kommersiell potential tillsammans med vår första kund”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Lyssna på hela intervjun här:
Intervju BeammWave-Redeye

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB receives prototype order for its first development platform and enters into a Joint Development Agreement with Molex.

BeammWave AB, experts in high frequency communication solutions, today signed a joint development agreement with Molex to explore prototype development of a solution that will integrate the BeammWave digital beamforming concept into several FPGA products. These products include the new and disruptive Molex IAA mmWave antenna and BeammWave’s digital BFIC network.

Molex, LLC, a global electronics leader and subsidiary of Koch Industries, Inc., with global headquarters in Lisle, Illinois, signed the initial scope of work valued at approximately $100,000.

“We’re excited that BeammWave may have what we have been looking for – a mmWave beamforming network that could not only deliver outstanding performance but may also potentially be used in a range of different products that will enable us to provide innovative solutions and create value for our customers,” says William Spink, RF Engineering Director at Molex.

“This agreement is critical to BeammWave, as it will influence the future direction of our products and allow innovation to thrive in several use cases. I am very pleased we can do this together with a global company that has an engineering culture with a perfect fit for BeammWave,” says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave säljer sin första utvecklingsplattform (DP1) till ett ordervärde på ca 100 000 USD och ingår samtidigt ett gemensamt utvecklingsavtal med Molex.

BeammWave AB, som är experter på högfrekventa kommunikationslösningar och digital beamforming, undertecknade idag ett utvecklingsavtal med Molex. Avsikten är att testa samt integrera BeammWaves digitala beamformingkoncept i ett flertal produkter. Produkterna inkluderar Molexs nya och revolutionerande IAA-antenn och BeammWaves digitala beamforming produkter i form av hårdvara och algoritmer.

Molex, LLC, som är en global elektronikledare och dotterbolag till Koch Industries Inc., med globalt huvudkontor i Lisle, US, arbetets initiala omfattning har ett värde av ca 100 000 USD.

"Vi är glada över att BeammWave kan ha det vi har letat efter – ett mmWave beamforming koncept som inte bara kan leverera enastående prestanda utan också potentiellt kan användas i en rad olika produkter som kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa lösningar och skapa värde för våra kunder”, säger William Spink, RF Engineering Director på Molex.

"Det här avtalet är av stor betydelse för BeammWave, då det kommer att påverka den framtida inriktningen för våra produkter och tillåta innovation att utvecklas i ett flertal applikationer. Jag är otroligt nöjd med att vi kan göra detta tillsammans med ett stort globalt företag som har en ingenjörskultur som passar perfekt för BeammWave”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Anmäl dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Japan.

BeammWave har sedan tidigare varumärkesskydd i Kina, EU, UK och Taiwan. Nu har även Japan godkänts.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave has obtained trademark protection for BeammWave® in Japan.

BeammWave already has trademark protection in China, the EU, the UK and Taiwan. Japan has now also been approved.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB launches an advanced development platform for digital beamforming.

BeammWave’s fully digital beamforming concept consists of:

  • a zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS RF Front-End (RFFE)
  • a Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digital beamforming algorithms
  • an extensive patent portfolio

To support evaluation and integration of this concept BeammWave now launches a software upgradable and scalable Development Platform, called DP1, for customers who wish to start preparing their mmWave products for the inevitable future.

The platform DP1 comes with four of BeammWaves RF-chips supporting in total eight (8) antennas.

“This is a significant step for us and most of all for our customers that now get the possibility to integrate our beamforming concept in their environment”, says Per-Olof Brandt, CTO at BeammWave.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) is listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone +46 (0)8 121 576 90.


BeammWave AB lanserar en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming.

BeammWave har en helhetslösning för ett fullt utvecklat digitalt beamformingkoncept bestående av:

  • en zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS, RF Front-End (RFFE)
  • en Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digitala beamformingalgoritmer
  • en omfattande patentportfölj

För att stödja utvärdering och integration av ovan koncept lanserar BeammWave nu en utvecklingsplattform, kallad DP1, som är skalbar och uppgraderingsbar med mjukvara, till kunder som vill börja förbereda sina mmWave-produkter för den oundvikliga framtiden.

Plattformen (DP1) levereras med fyra av BeammWaves RF-chip och stöder totalt åtta antenner.

"Detta är ett betydelsefullt steg för oss och framför allt för våra kunder som nu får möjligheten att integrera vårt beamformingkoncept i sin egen miljö", säger Per-Olof Brandt, CTO på BeammWave.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8-121 576 90.


BeammWave has obtained trademark protection for BeammWave® in Taiwan.

BeammWave already has trademark protection in China, the EU and the UK. Taiwan has now also been approved.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:

BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan.

BeammWave har sedan tidigare varumärkesskydd i Kina, EU och UK. Nu har även Taiwan godkänts.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave blir del av ett nationellt kompetenscenter för trådlös kommunikation.

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum med start i januari 2024, där universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning, inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning. Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans    1 miljard kronor under de fem första åren. Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN), som är en del av denna satsning, kommer att ledas av professor Emil Björnson vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Centret kommer förutom KTH, RISE och BeammWave också ha medverkan från Ericsson, Saab, ABB, CellMax Technologies och Northern Waves.

“BeammWave har sedan tidigare ett väldigt gott samarbete tillsammans med KTH och professor Björnson. Vi ser detta både som ett kvitto och en möjlighet för vår revolutionerande approach till digital beamforming”, säger Markus Törmänen, medgrundare och styrelseledamot för BeammWave.

“Vi är väldigt glada för möjligheten att samverka med både Kungliga Tekniska Högskolan och andra industriella aktörer i en gemensam satsning. Detta är ett utmärkt sätt att ta utvecklingen framåt och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft", säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad.
Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave becomes part of a national competence center for wireless communication.

Vinnova supports eleven new competence centers starting January 2024, where universities and companies will jointly conduct advanced research and education, in areas that are important for a sustainable industry and digital societal transformation. In total, the universities, companies and Vinnova are investing SEK 1 billion during the first five years. The Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN), which is part of this initiative, will be led by Professor Emil Björnson at the Royal Institute of Technology (KTH).

In addition to KTH, RISE and BeammWave, the center will also have contributions from Ericsson, Saab, ABB, CellMax Technologies and Northern Waves.

"BeammWave already has a very good collaboration with KTH and Professor Björnson. We see this as both an acknowledgement and an opportunity for our revolutionary approach to digital beamforming," says Markus Törmänen, co-founder and Board member of BeammWave.

"We are very happy to collaborate with both the Royal Institute of Technology s and other industrial actors in this competence center. This is an excellent opportunity to advance technology development and at the same time strengthen Swedish competitiveness," says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


BeammWaves vd, Stefan Svedberg, gästar Småbolagspodden för att prata om kommersialiseringen, bolagets kundgrupp och hur deras teknik faktiskt är uppbyggd.

Hur unik är BeammWaves teknik? När är det dags för bolaget att ta de första kommersiella stegen? Det förklarar bolagets vd, Stefan Svedberg, i avsnittet med Småbolagspodden.

“Vi har haft stora framsteg i vår teknikutveckling, vilket har medfört att vi nu har gjort stora framsteg i våra kunddialoger och är på väg mot våra första betalda projekt, förhoppningsvis under kommande halvår”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Lyssna på hela avsnittet här:
BeammWave – vi har en mogen teknik nu

Programledare är Emma Hedman och Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.