Ytterligare en teknisk doktor

Vi vill gratulera Dr. Jonas Lindstrand, till att han framgångsrikt och med glans har disputerat idag!