Presentation av föreslagna styrelseledamöter i BeammWave

Gustav Brismark och Paula Eninge är föreslagna som nya styrelseledamöter, att väljas in på kommande årsstämma 11 maj 2022.

Gustav Brismark, född 1962, civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet med över 30 års erfarenhet inom telekomindustrin. Gustav har huvudsakligen arbetat med forskning, utveckling av ekosystem och värdeskapande av immateriella rättigheter. Numera är Gustav verksam som oberoende konsult inom IPR-området samt som styrelseledamot i Smoltek Nanotech Holding AB. Gustav har en lång erfarenhet från Ericsson där han var Chief Intellectual Property Officer från 2016-2019.

Paula Eninge, född 1970, är företagsjurist och civilekonom med fokus på kontraktsutformning – särskilt inom affärsuppbyggnad, telekom och IT, immateriella rättigheter, förhandlingar samt outsourcing. Paula verkar från sin egen advokatfirma och har lång erfarenhet inom telekombranschen bland annat från SonyEricsson.

”Paula och Gustav är ett lika medvetet som självklart val för oss i den fas som bolaget nu befinner sig. Vi har haft både teknisk och affärsmässig kompetens i styrelsen sedan tidigare som nu kommer att kompletteras med kompetens inom IPR och kontraktsutformning. Gustav och Paula har stor och efterfrågad erfarenhet liksom internationella nätverk från vår bransch”, säger Stefan Svedberg, VD i BeammWave i en kommentar.