Kundbesök, perspektiv och sista dagarna på vår företrädesemission

BeammWave är på plats i Asien för kunddiskussioner med ett stort antal möten, på flera marknader, under en två veckors period. Starkare och mer att prata om än någonsin, gör att samtalen blir mer av hur och mindre om varför.

Videomöten i all ära men det gör skillnad att träffas öga mot öga. Det ger en personligare dimension, en möjlighet att enkelt fånga upp missförstånd och att kompensera för eventuella språkbarriärer. Det blir också mycket enklare att lyfta de svårare frågorna, samt att det ger nya perspektiv när man kan uppleva företagskulturen och se kundens interna interaktion.

Vår utvecklingsplattform, ADP1, har blivit ännu starkare och flexiblare sedan vi sålde det första exemplaret till Molex i slutet av 2023. Konceptet och plattformen har hela tiden varit flexibel och enkel att uppdatera, men nu har vi framför allt adderat två saker;

  • Vi har gjort ett mycket mer automatiserat användarinterface, vilket gör att kunderna på ett enklare sätt kan använda den extremt komplexa och flexibla plattformen, helt på egen hand.
  • Vi har utökat antalet testscenarios, som ingår som standard.

Detta minskar, väsentligt, både kostnaden och tiden för att komma igång, vilket vi redan får uppskattning för och vi ser tydligt vilken skillnad det gör för våra kunder.

"Intresset för vår teknologi fortsätter vara väldigt stort. Vi kommer mycket snart behöva vara på plats i igen, då tiden inte räcker till att besöka alla. När jag skriver detta är vi bara i början av vår tvåveckorsresa och resultatet är definitivt långt över förväntan”, kommenterar Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

Vår företrädesemission har en öppen teckningsperiod fram till och med måndag 20 maj.

Se nedan presentation, där Stefan i korthet beskriver BeammWave:
BeammWave – Om bolaget

Här finner ni information om den pågående företrädesemissionen:
BeammWave – företrädesemission 2024