Joakim Axmon ansluter till BeammWave för att leda algoritmgruppen

Joakim har en doktorsexamen i signal processing. Under sina 16 år på ett globalt telcomföretag har han arbetet med system design, arkitektur och specifikationerna för 4G och 5G både ur system och smartphone perspektiv. 

“BeammWave är mitt i prick för min kompetens och erfarenhet. Jag har också under en längre tid varit frusterad att den potentialen av mmWave i 5g inte nyttjas fullt ut."