Investerarbrev, sommar – Ökat kundintresse

Så är äntligen den svenska sommaren här, förhoppningsvis blir den lika skön och opålitlig som den brukar vara. Oavsett väder så har vi fått ett tillskott i kassan och med detta kommer massor av ny energi och nya framsteg från vår senaste lyckosamma resa i Asien.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen gick i linje med våra förväntningar och marknaden i stort. Detta ger oss större förmåga att satsa framåt och gå efter de möjligheter som nu i allt snabbare takt uppenbarar sig. Dessutom är det oerhört glädjande att se det stora förtroende vi fick från våra största investerare, där Concejo gick i spetsen och ökade sitt ägande väsentligt. Concejo är nu den största ägaren med 11,2% av kapitalet.

Halvåret som gått
Naturligtvis är det faktum att vi fick vår första kund och kundorder i december 2023 vår hittills största bedrift. Att kunna fakturera, boka order och få intäkter gör ju bolaget “helt”. Det bevisar både för oss och alla andra att det vi utvecklar har både ett stort värde och en hög mognadsgrad.

En redan kompetent styrelse förstärktes ytterligare på vår ordinarie årsstämma den 14 juni, då både Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk valdes in. Båda har en mycket lång erfarenhet av försäljning och teknikutveckling i den globala trådlösa halvledarindustrin. Svein-Egil och Pelle bidrar med sitt teknikkunnande men även omfattande personliga nätverk.

Patent och standardisering
Vi fick nyligen ytterligare ett patent godkänt, vilket förstärker vår position som den globala ledaren för digital beamforming. Nu har vi totalt 39 patentfamiljer, varav 17 patent är godkända inom fem olika patentfamiljer. Detta är en tillgång som de flesta inte har förstått till fullo. Beamforming är en universell teknik vars användning inom kommunikation kraftigt kommer att öka under kommande decennier och den kommer att bli digital inom en snar framtid. Den position och patentportfölj som BeammWave har, är fullständigt unik och extremt värdefull. På samma sätt har vi på kort tid etablerat oss i det globala standardiseringsorganet för mobiltelefoni (3GPP), något som betalar sig i form av en ökad kännedom om både vår teknologi och vårt kunnande.

Tekniken
Vi har alla de bevis vi behöver för vårt koncept, nu handlar allt om mognad och förmåga att leverera komponenter för de applikationer, produkter och prototyper som våra kunder önskar bygga. Det mest påtagliga beviset för att vi är framme vid en brytpunkt är vår utvecklingsplattform. Den har under våren blivit ännu bättre både för att den grundläggande tekniken utvecklats ytterligare, men kanske framförallt för att vi kompletterat med ett avancerat användargränssnitt som gör att man kan styra, övervaka och uppgradera plattformen på ett enkelt sätt. Detta förenklar väsentligen våra möjligheter att supportera plattformen även om den finns på en annan kontinent, inlåst i ett hemligt labb dit vi inte har tillträde.

Marknaden, vår positionering och kunderna
Vi gjorde under maj en av våra, numera många, resor till Asien där vi bland annat träffade samtliga japanska mobiloperatörer, mer än tio kunder och även strategiska investerare och partners. Vi lärde oss mycket och vi fick många av våra fundamentala antagande ytterligare bekräftade på ett tydligt sätt. Framförallt de två hörnstenarna för vår verksamhet var helt uppenbara;

  • Kapacitetsbristen i mobilnäten finns på riktigt. Det är inte ett framtida problem utan finns här och nu.
  • Nuvarande analoga beamforming-teknologi kan inte leverera en fungerande lösning och därmed inte det värde som man tidigare har förväntat sig.

Resultaten av våra möten i form av ökat intresse har inte låtit vänta på sig. Vi har ett omfattande uppföljningsarbete som pågår, där bl a två kunder har inplanerade besök i vårt labb innan vi går på sommarsemester.

Med soliga sommarhälsningar,

Stefan
Vd, BeammWave AB