Idag inleds teckningsperioden i BeammWaves IPO-emission

BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”), ett svenskt prisbelönt företag med framtidens kommunikationslösningar för 5G-området, genomför en spridningsemission av Units om cirka 60 MSEK, med sikte på notering av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för denna notering.

BeammWave AB har patenterad teknologi inom kommunikationslösningar för frekvensband högre än 24 GHz. Som första produkt utvecklas en digital lösning med högre prestanda, bestående av ett radiochip, antenn och mjukvarualgoritm för 5G, anpassat framför allt för tillämpningar inom mobiltelefoni. De högsta frekvensbanden inom 5G kallas för mmWave och möjliggör högre hastigheter och mycket korta fördröjningar. Tekniken ger också mobiloperatörer tillgång till ny kapacitet. De idag befintliga antenn- och radiolösningarna för mmWave har stora brister som inte tillåter att den fulla potentialen av tekniken blir tillgänglig för en massmarknad.     

Tekniken skyddas av ett flertal patent varav fem (5) är godkända och ytterligare ett tiotal är i tidigare skede av processen. Bolaget har en tydlig och offensiv patentstrategi, som är en del av skyddet och affären. Bolaget ser patenten både som ett skydd för lösningen men också som en leverabel med sitt eget värde. Bolaget besitter en unik patent-och systemkunskap och bedömer därför att man kan skapa ett mycket stort värde i sin patentportfölj.

BeammWave grundades 2017 av Per-Olof Brandt och Dr. Markus Törmänen utifrån den långvariga forskningen kring mmWave och mobiltelefoni som skett vid Lunds Tekniska Högskola. Idag har Bolaget femton anställda och konsulter. En första prototyp har redan tagits fram och håller för närvarande på att utvärderas. Bolaget planerar att påbörja pilotprojekt med kunder under 2022 och i samband med detta beräknas de första intäkterna att genereras. Bolaget har pågående diskussioner med flera potentiella kunder och partners.

BeammWave har erhållit ett villkorat godkännande för notering av Bolagets B-aktier och teckningsoptioner TO1 på Nasdaq First North Growth Market med planerad första handelsdag den 11 mars 2022. Villkoren förutsätter huvudsakligen att spridningskravet är mött och att ett tilläggsdokument offentliggjorts samtidigt som prospektet på Bolagets hemsida. Inför noteringen genomför BeammWave en spridningsemission av Units med teckningsperiod från den 11 februari till och med den 25 februari. Spridningsemissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK vid full teckning av Erbjudandet.  

Teckningsförbindelser
BeammWave har erhållit teckningsförbindelser från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till cirka 81,5 procent av emissionen, motsvarande cirka 49 MSEK, varav Concejo AB (publ) har det största teckningsåtagandet.

Lock-up
Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som idag äger aktier/optioner eller kommer att äga aktier/optioner i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Sammanlagt är aktieägare som representerar cirka 67,5 procent av kapitalet före emissionen föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

Erbjudandet i sammandrag
     •  Teckningsperioden pågår under perioden 11 – 25 februari 2022    
     •  Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 3 785 500 Units, motsvarande cirka 60 MSEK före emissionskostnader.    
     •  Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 630 914 Units motsvarande cirka 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande    

     •  Varje Unit (teckningskurs 15,85 SEK/Unit) innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie till kursen 20,50 SEK under perioden 1 – 29 september 2023       

Viktiga datum
     •  Prospektet och Tilläggsdokument publicerat: 10 februari 2022
     •  Teckningsperiod: 11 februari – 25 februari 2022
     •  Likviddag för allmänheten: enligt anvisning av den bank genom vilken teckning sker     
     •  Offentliggörande av utfall: Preliminärt 1 mars 2022
     •  Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 11 mars 2022

Inspelad presentation
En inspelad presentation med Bolagets VD från G&W Småbolagsfrukost den 26 januari 2022 finns att tillgå via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/smabolagsfrukost-cmd-2022-beammwave.

Prospekt och anmälan för teckning
www.nordnet.se

www.avanza.se

www.aktieinvest.se

Anmälan för teckning kan ske genom Nordnet (Selling Agent för erbjudandet), Avanza och vissa banker som möjliggör teckning för sina kunder. Observera att olika banker kan komma att tillämpa olika sista anmälningstidpunkt för teckning i emissionen, även tidigare än den 25 februari 2022.

Prospekt
www.beammwave.com

www.gwkapital.se

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på First North Growth Market. Nordnet Bank är Selling Agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.