En intervju med vår VD inför noteringen

https://www.youtube.com/watch?v=yyds085JEts&t=560s