BeammWaves valberedning inför årsstämma 2023

BeammWave ABs valberedning har utsetts. Valberedningen ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, representerandes de tre största ägarregistrerade.

Valberedningen inför årsstämman består av:

  • Per Oscarsson, utsedd av Per-Olof Brandt
  • Markus Törmänen
  • Erik Larsson, utsedd som representant för LU Holding AB

Fredrik Rosenqvist, BeammWaves styrelseordförande, är sammankallad som ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning baseras på ägarförhållandet per den 30 september 2022. Totalt representeras härmed cirka 53 procent av bolagets aktier (röster) i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till valberedning@beammwave.com eller via brev till BeammWave AB, Valberedningen, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 15 mars 2023.

Årsstämman hålls den 10 maj 2023.