BeammWaves delårsrapport januari-september 2023

Kraftig ökning av marknaden för Fixed Wireless Access (FWA)

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under tredje kvartalet

  • BeammWave del av Vinnovas satsning på ett Wireless Competence Center. Tillsammans satsar universiteten, företagen och Vinnova totalt 1 miljard kronor, i 13 kompetenscenter, under de fem första åren.
  • BeammWave ingick avtal med Pareto Securities AB avseende tjänsten likviditetsgarant
  • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Höjdpunkter efter periodens utgång 

  • BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan
  • BeammWaves vd medverkade på Aktieträff i samband med Stockholm Open
  • Bolaget avslutade avtalet gällande likviditetsgarant med Pareto Securities

Perioden juli-september 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 868 (-4 813) KSEK
– Resultat före skatt var -4 745 (-4 713) KSEK
– Resultat per aktie var -0,36 (-0,38) SEK
– Soliditeten var 91 (96) %

Marknaden för mmWave skickar just nu – på ett tydligt sätt – dubbla signaler. FWA (Fixed Wireless Access)-marknaden exploderar samtidigt som den smartphonegenererade trafiken är mycket låg, p g a dåligt fungerande lösningar. Detta är oerhört positiva nyheter för BeammWave, då det visar att behovet av mer kapacitet och mmWave är verkligt och omedelbart. Vår grundtes, d v s för att bygga en fungerande lösning krävs digital beamforming, stärks ytterligare, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 7 november 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.