BeammWaves delårsrapport januari-mars 2024

Första faktureringen

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2024, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

  • BeammWave har fått besked från Patent-och registreringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
  • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK. Bolaget har ingått avtal med emissionsgarantier som, tillsammans med teckningsförbindelser, säkerställer Företrädesemissionen till cirka 67,5 procent
  • Artikel om BeammWave i EE Times Europe och i Elektroniktidningen

Höjdpunkter efter periodens utgång

  • BeammWave har fått besked från europeiska patentkontoret att man avser att bevilja ett patent som ger skydd för en metod som förbearbetar data för en effektiv digital beamforming
  • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Redeye Investor Forum

Perioden januari-mars 2024
– Nettoomsättningen var 1 066 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 887 (-4 320) KSEK
– Resultat före skatt var -3 787 (-4 272) KSEK
– Resultat per aktie var -0,29 (-0,32) SEK
– Soliditeten var 87 (94) %

Med en första fakturering och en finansiering garanterad till 67,5% – har första kvartalet präglats av förberedelser för nästa fas i bolagets utveckling. 2024 är BeammWaves år för projekt och utvecklingsplattformar. Alla förutsättningarna är där och vi är ivriga att visa det, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.