BeammWaves delårsrapport januari-mars 2023

Med teknikmognad följer kundmognad

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

  • Gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund
  • Ytterligare två ansökningar av patentfamiljer har lämnats in
  • Förbättrade möjligheter att ta emot kunder i Lund med nytt labb och en mognare teknikplattform
  • Medverkan på MWC i Barcelona med mycket gott resultat
  • Aktivt deltagande för första gången på ett 3GPP-möte i Aten

Höjdpunkter efter periodens utgång            

  • BeammWave har bytt certified adviser till Redeye AB
  • BeammWaves vd medverkade på Redeyes event Next Gen Wireless 5G/6G
  • Ytterligare en ansökan av patentfamilj har lämnats in
  • BeammWave har blivit beviljade ytterligare ett Vinnova-projekt tillsammans med Advenica, Ericsson, SAAB och Syntronic, där bidragsdelen för BeammWave är 1,5 MSEK

Perioden januari-mars 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 320 (-3 102) KSEK
– Resultat före skatt var -4 272 (-3 102) KSEK
– Resultat per aktie var -0,32 (-0,27) SEK
– Soliditeten var 94 (97) %

"Efter flera års utvecklingsarbete har vi nu en teknikplattform som tillåter att vi på allvar engagerar oss med kunder och partners. Det som tidigare bara var våra påstående kan vi nu visa i vårt nya labb. Fantastiskt roligt att få se kunderna i Lund!", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, första kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 3 maj 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.