BeammWave utser Pareto Securities till likviditetsgarant

BeammWave AB har ingått avtal med Pareto Securites AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet börjar att gälla den 3 juli 2024.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.