BeammWave på Ny Tekniks 33-lista

Se en video diplom cermonin på Fotografiska i Stockholm.