BeammWave nybliven ETSI-medlem

BeammWave AB är nu ETSI-medlem, efter att ha blivit godkänd i en online medlemsomröstning, som ägde rum 1 till 21 juni 2022.

"Detta är ytterligare ett viktigt steg för BeammWave där vi kan medverka och vara en bidragande medlem i ETSI:s viktiga informations- och teknologiarbete", säger Stefan Svedberg, VD för BeammWave.

"Våra första bidrag kommer att ligga inom ramen för 3GPP, men vi förstår ETSI:s värde i Europa och globalt och kommer att delta i flera andra viktiga initiativ", säger Joakim Axmon, Senior Expert – Systems and Standards på BeammWave.

Om ETSI
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) är ett oberoende, icke-vinstdrivande, standardiseringsorgan för informations- och teknologiområdet. ETSI stödjer utveckling och testning av globala tekniska standarder för IT-system, applikationer och tjänster. ETSI har mer än 900 medlemsorganisationer från över 60 länder och fem kontinenter. Medlemmarna består av en diversifierad grupp av stora och små privata företag, forskningsenheter, akademier, myndigheter och offentliga organisationer. ETSI är det officiellt erkända organet med ansvar för standardisering av IT-teknik.