BeammWave ingår teckningsförbindelser med styrelse och ledande befattningshavare

BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har idag ingått definitiva teckningsåtaganden med styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vilka tidigare varit förhindrade att ingå åtaganden med anledning av handelsförbud.

BeammWave har idag ingått definitiva teckningsåtaganden med styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vilka tidigare varit förhindrade att ingå åtaganden med anledning av handelsförbud, enligt sammanställningen nedan. I det prospekt som offentliggjordes fredagen den 2 maj 2024, har avsiktsförklaringarna från vd Stefan Svedberg uppgående till SEK 400 000 samt medgrundaren och styrelseledamoten Markus Törmänen uppgående till SEK 150 000 fallit bort i listan men inkluderats i summeringen. Det totala garanterade beloppet är därför oförändrat.

Med anledning av ovanstående kommer Bolaget att upprätta ett tilläggsprospekt, som kommer att lämnas in till Finansinspektionen snarast.