BeammWave erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

Styrelsen för BeammWave AB offentliggör prospekt. I samband med detta offentliggörs även ett Tilläggsdokument, innehållande bland annat aktiekapitalets utveckling, vilket tillsammans med spridningskravet är Nasdaqs First North Growth Market huvudsakliga villkor inför notering.

Prospekt finns tillgängligt för nedladdning på:
www.beammwave.com, www.gwkapital.se, www.nordnet.se, www.avanza.se samt www.aktieinvest.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi i Malmö AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet.
G&W Fondkommission kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd noteringsansökan. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.