BeammWave beviljade Vinnova-bidrag i gemensamt projekt

Projektet koordineras av Advenica, som tillsammans med BeammWave, Ericsson, SAAB och Syntronic utgör hela projektgruppen. Projektets totala budget är på 10,1 MSEK medan Vinnova-anslaget under utlysningen ”Avancerad och innovativ digitalisering 2023” är 4,9 MSEK, varav BeammWaves andel av bidraget är totalt 1,5 MSEK.

Projektets titel är "Säkra system med komponenter från osäkra tillverkningskedjor". Det har som mål att ta BeammWave från en patenterad design och prototyp till en validerad och produktionsfärdig produkt och därmed möjliggöra samarbete med industriella partners.

"Samarbetet med Advenica, Ericsson, SAAB, Syntronic och Lunds universitet tillför ett enormt värde för oss, då vi får tillgång till forskning och kunskap i världsklass och det visar också vilket värde vi kan tillföra universiteten med vår världsledande design och arkitektur”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

"Projektet kommer att pågå i tre år och kommer tillsammans med våra projektpartners ge oss möjlighet att titta på lösningar för att säkra komponenter och IP från olika tillverkningskedjor, och att samarbeta med industriella partners”, säger Markus Törmänen, medgrundare och styrelseledamot i BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.