BeammWave beviljade bidrag av EU-Horizon i gemensamt projekt

Projekttiteln är "Resilient Trust – Trusted SMEs for Sustainable Growth of Europeans Economical Backbone to Strengthen the Digital Sovereignty" och består av 29 europeiska partners. Totala bidraget är 5,5 MEUR, varav BeammWaves andel är 300 KEUR, ca 3,5 MSEK.

RESILIENT TRUST fokuserar på ’end-to-end-säkerhet’ för produceringsprocesser, med fokus på stark exploatering för små och medelstora företag. Denna vision kommer att förverkligas genom att utveckla specialiserad hårdvara för att etablera TRUST mellan ett nätverk och en vägg av RESILIENCE, även mot nya attackmetoder som ’post quantum-attacker’ och AI-baserade attacker.

Projektet kommer att pågå under 36 månader och koordineras av Université Gustave Eiffel i Frankrike. Den totala projektkostnaden är cirka 17 MEUR. Bidraget från EU är 5,5 MEUR, varav BeammWaves andel är 297 KEUR, ca 3,5 MSEK.

"Detta EU-projekt tillför ett enormt värde till Europa för att säkra ’know-how’ för system som är motståndskraftiga mot skadlig och opålitlig hårdvara, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

"Projektet ger BeammWave möjligheten att arbeta tillsammans med våra europeiska projektpartners, vilket medför att vi kan undersöka lösningar för end-to-end-säkerhet genom att öka RESILIENCE och TRUST längs olika nyckelförsörjningskedjor, som kan implementeras i BeammWaves teknologi", säger Markus Törmänen, medgrundare och styrelseledamot på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.