Läs om BeammWave ABs spännande verksamhet, utvecklingsplattform och affären med Molex, i denna spännande artikel i Elektroniktidningen.

Du finner artikeln här:
Artikel BeammWave


BeammWaves vd, Stefan Svedberg, intervjuas av Rasmus Jacobsson – Equity Analyst på Redeye.

BeammWave har fått sitt första kundavtal på plats, gällande sin utvecklingsplattform.
Vad betyder detta för BeammWave?
Vad är Molex för bolag och hur ser kommande utvecklingsavtal ut?
Vilka är möjligheterna med kunder och projekt under 2024?

“Det är vår första affär och den betyder självklart mycket för oss. Vi får vår utvecklingsplattform satt på marknaden. Avsikten är att bygga många projekt kring denna plattform med tillhörande affärer. Molex har en ambition att bygga flera produkter tillsammans med BeammWave, så vi ser en långsiktig, kommersiell potential tillsammans med vår första kund”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Lyssna på hela intervjun här:
Intervju BeammWave-Redeye

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB receives prototype order for its first development platform and enters into a Joint Development Agreement with Molex.

BeammWave AB, experts in high frequency communication solutions, today signed a joint development agreement with Molex to explore prototype development of a solution that will integrate the BeammWave digital beamforming concept into several FPGA products. These products include the new and disruptive Molex IAA mmWave antenna and BeammWave’s digital BFIC network.

Molex, LLC, a global electronics leader and subsidiary of Koch Industries, Inc., with global headquarters in Lisle, Illinois, signed the initial scope of work valued at approximately $100,000.

“We’re excited that BeammWave may have what we have been looking for – a mmWave beamforming network that could not only deliver outstanding performance but may also potentially be used in a range of different products that will enable us to provide innovative solutions and create value for our customers,” says William Spink, RF Engineering Director at Molex.

“This agreement is critical to BeammWave, as it will influence the future direction of our products and allow innovation to thrive in several use cases. I am very pleased we can do this together with a global company that has an engineering culture with a perfect fit for BeammWave,” says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave säljer sin första utvecklingsplattform (DP1) till ett ordervärde på ca 100 000 USD och ingår samtidigt ett gemensamt utvecklingsavtal med Molex.

BeammWave AB, som är experter på högfrekventa kommunikationslösningar och digital beamforming, undertecknade idag ett utvecklingsavtal med Molex. Avsikten är att testa samt integrera BeammWaves digitala beamformingkoncept i ett flertal produkter. Produkterna inkluderar Molexs nya och revolutionerande IAA-antenn och BeammWaves digitala beamforming produkter i form av hårdvara och algoritmer.

Molex, LLC, som är en global elektronikledare och dotterbolag till Koch Industries Inc., med globalt huvudkontor i Lisle, US, arbetets initiala omfattning har ett värde av ca 100 000 USD.

"Vi är glada över att BeammWave kan ha det vi har letat efter – ett mmWave beamforming koncept som inte bara kan leverera enastående prestanda utan också potentiellt kan användas i en rad olika produkter som kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa lösningar och skapa värde för våra kunder”, säger William Spink, RF Engineering Director på Molex.

"Det här avtalet är av stor betydelse för BeammWave, då det kommer att påverka den framtida inriktningen för våra produkter och tillåta innovation att utvecklas i ett flertal applikationer. Jag är otroligt nöjd med att vi kan göra detta tillsammans med ett stort globalt företag som har en ingenjörskultur som passar perfekt för BeammWave”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Anmäl dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Japan.

BeammWave har sedan tidigare varumärkesskydd i Kina, EU, UK och Taiwan. Nu har även Japan godkänts.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave has obtained trademark protection for BeammWave® in Japan.

BeammWave already has trademark protection in China, the EU, the UK and Taiwan. Japan has now also been approved.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB launches an advanced development platform for digital beamforming.

BeammWave’s fully digital beamforming concept consists of:

  • a zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS RF Front-End (RFFE)
  • a Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digital beamforming algorithms
  • an extensive patent portfolio

To support evaluation and integration of this concept BeammWave now launches a software upgradable and scalable Development Platform, called DP1, for customers who wish to start preparing their mmWave products for the inevitable future.

The platform DP1 comes with four of BeammWaves RF-chips supporting in total eight (8) antennas.

“This is a significant step for us and most of all for our customers that now get the possibility to integrate our beamforming concept in their environment”, says Per-Olof Brandt, CTO at BeammWave.

Take the opportunity to sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) is listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone +46 (0)8 121 576 90.


BeammWave AB lanserar en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming.

BeammWave har en helhetslösning för ett fullt utvecklat digitalt beamformingkoncept bestående av:

  • en zero IF, dual transceiver, tri-band CMOS, RF Front-End (RFFE)
  • en Digital BeamForming Accelerator (DBFA)
  • digitala beamformingalgoritmer
  • en omfattande patentportfölj

För att stödja utvärdering och integration av ovan koncept lanserar BeammWave nu en utvecklingsplattform, kallad DP1, som är skalbar och uppgraderingsbar med mjukvara, till kunder som vill börja förbereda sina mmWave-produkter för den oundvikliga framtiden.

Plattformen (DP1) levereras med fyra av BeammWaves RF-chip och stöder totalt åtta antenner.

"Detta är ett betydelsefullt steg för oss och framför allt för våra kunder som nu får möjligheten att integrera vårt beamformingkoncept i sin egen miljö", säger Per-Olof Brandt, CTO på BeammWave.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8-121 576 90.


BeammWave medverkade den 28 november på Stora Aktiedagen i Stockholm, där vd Stefan Svedberg presenterade bolaget.

Stefan berättade om var bolaget befinner sig idag och vilka spännande steg som väntar.

Vill du veta mer om BeammWave och millimetervågsteknologi inom 5G kan du lyssna på den spännande presentationen här:
BeammWave Stora Aktiedagen Stockholm

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8 – 121 576 90.


BeammWaves vd Stefan Svedberg välkomnar till presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm. Stefan kommer att presentera BeammWave och var bolaget befinner sig idag.

Tisdagen den 28 november klockan 08.50 presenterar BeammWave på Stora Aktiedagarna i Stockholm. Adressen är Birger Jarlsgatan 61 A. Presentationen kommer också att sändas live via Stora Aktiedagen och finnas tillgänglig i efterhand på Aktiespararnas Youtube-kanal.

Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Du kan redan nu ställa dina frågor till Stefan, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen.

För mer information:
Aktiedagen Stockholm 2023

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8 – 121 576 90.


BeammWaves vd Stefan Svedberg medverkade på Redeye Technology Day den 22 november.

Vi bokstavligt talat lever och dör med mobilen i handen. Detta kräver enormt mycket trådlös data och har medfört att man har börjat använda extremt höga frekvenser. Dessa höga frekvenser kräver mer avancerad teknologi och något som kallas beamforming, vilket BeammWave är experter på. Vi går nu in i en ny fas. Tidigare har vi utvecklat grundteknologi, men nu kommer vi att jobba allt närmre våra kunder i projektform, med såväl konceptuella som produktförberedande projekt, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

Här kan du ta del av presentationen och efterföljande intervju med Rasmus Jacobsson – Research Analyst på Redeye:
Redeye Technology Day 2023

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8-121 576 90.


BeammWaves vd Stefan Svedberg medverkar på Redeye Technology Day 22 november.

Den 22 november klockan 15.40 kommer vd Stefan Svedberg att presentera den senaste utvecklingen i företaget på Redeye Technology Day. Presentationen livesänds och kan följas på:

https://www.redeye.se/events/915588/redeye-technology-day-2023

där presentationerna även kommer att finnas tillgängliga i efterhand.

BeammWave bjuder in dig som är intresserad analytiker, aktieägare och investerare att ta del av presentationen live på webben, via redeye.se. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon +46 (0)8-121 576 90.