Första faktureringen

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2024, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • BeammWave har fått besked från Patent-och registreringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
 • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK. Bolaget har ingått avtal med emissionsgarantier som, tillsammans med teckningsförbindelser, säkerställer Företrädesemissionen till cirka 67,5 procent
 • Artikel om BeammWave i EE Times Europe och i Elektroniktidningen

Höjdpunkter efter periodens utgång

 • BeammWave har fått besked från europeiska patentkontoret att man avser att bevilja ett patent som ger skydd för en metod som förbearbetar data för en effektiv digital beamforming
 • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Redeye Investor Forum

Perioden januari-mars 2024
– Nettoomsättningen var 1 066 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 887 (-4 320) KSEK
– Resultat före skatt var -3 787 (-4 272) KSEK
– Resultat per aktie var -0,29 (-0,32) SEK
– Soliditeten var 87 (94) %

Med en första fakturering och en finansiering garanterad till 67,5% – har första kvartalet präglats av förberedelser för nästa fas i bolagets utveckling. 2024 är BeammWaves år för projekt och utvecklingsplattformar. Alla förutsättningarna är där och vi är ivriga att visa det, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.


Vår första produkt och första kund!

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • BeammWave erhöll order på 100 000 USD för utvecklingsplattform och ingick gemensamt utvecklingsavtal med Molex
 • Bolaget erhöll varumärkesregistrering för BeammWave® i Japan
 • BeammWave lanserade en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming
 • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm
 • Bolaget medverkade på Redeye Technology day och vid CadenceLive i München

Höjdpunkter efter periodens utgång

 • EE Times Europe publicerade intervju med vd Stefan Svedberg
 • BeammWave har fått besked från Patent- och registeringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
 • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK

Perioden januari-december 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -20 991 (-15 736) KSEK
– Resultat före skatt var -20 212 (-15 735) KSEK
– Resultat per aktie var -1,54 (-1,24) SEK
– Soliditeten var 85 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet
Vilken mäktig känsla att efter många års utvecklingsarbete ha något som vi kan sälja och leverera och som dessutom känns mer relevant än någonsin. I början av december lanserade vi vår avancerade utvecklingsplattform ADP-1, som sedan följdes upp av en första försäljning i mellandagarna.

Detta är ett mycket stort steg för BeammWave!

Vad är betydelsen av en affär med Molex på 100 000 USD?

Teknikmognad – från att ha varit ett antal avancerade teknikkomponenter har vi nu en väl sammanhållen plattform, som går att leverera till kund och som kan köra 5G digital beamforming över luften.

Bevis – vår lösning är realiserbar och vi kan visa uppmätta resultat.

Framtida affärer – utvecklingsplattformen är både en produkt och ett verktyg för oss. Produkt för att den är väldefinierad och möjlig att leverera i många exemplar, men framför allt ett verktyg för att initiera projekt med våra kunder. Detta är vad man ska förvänta sig under2024 – fler kundprojekt baserade på vår utvecklingsplattform.

Kunderna – precis som tidigare kvartal har vi hunnit med en tur till Asien. Med hjälp av våra representanter på plats är vi ytterst väl förberedda med ett stort antal relevanta möten bokade. Vi har träffat CPE och smartphonetillverkare, men också många teknikleverantörer i dessa värdekedjor. Vårt mål är att sluta fler projektavtal kring utvecklingsplattformen.

Teknikutvecklingen – Även här är det en komplett ny fas där det handlar om optimeringar istället för om grundfunktion. Tidsskalan för framsteg ser plötsligen väldigt annorlunda ut när framstegen kommer från labbet och kan följas timme för timme och inte nödvändigtvis kommer ur stora utvecklingsprojekt där skalan är veckor och månader.

Finansiering – vi har nyligen annonserat en kommande företrädesemission. Detta är planenligt och med de framgångar i bagaget som vi har jagat, d v s med en fungerande lösning på systemnivå där vi kan bevisa digital beamforming och en första kund som kan validera vår relevans. Vi befinner vi oss i en historiskt dålig marknad för noterade deep-tech bolag. Tyvärr påverkar detta både aktiekursens utveckling och emissionens villkor. Det allmänna sentimentet ligger långt utanför det påverkbara för vår del. Vi gör i stället det som krävs och fokuserar på det vi kan göra något åt nämligen att ha laserfokus på att leverera vår teknik, våra produkter och inte minst våra affärer.

Patentportföljen
Portföljen fortsätter att växa och under kvartalet gick vi från 35 till 36 patentansökningar och efter kvartalet har det tillkommit ytterligare två (2). Värdet av patentportföljen blir alltmer uppenbar, både för att skydda vår produktportfölj och som en fristående affär.

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G och 6G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i de högre frekvensområdena. BeammWave har både tekniken och förmågan att industrialisera denna lösning. Vi är övertygade om att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.


Kraftig ökning av marknaden för Fixed Wireless Access (FWA)

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under tredje kvartalet

 • BeammWave del av Vinnovas satsning på ett Wireless Competence Center. Tillsammans satsar universiteten, företagen och Vinnova totalt 1 miljard kronor, i 13 kompetenscenter, under de fem första åren.
 • BeammWave ingick avtal med Pareto Securities AB avseende tjänsten likviditetsgarant
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Höjdpunkter efter periodens utgång 

 • BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan
 • BeammWaves vd medverkade på Aktieträff i samband med Stockholm Open
 • Bolaget avslutade avtalet gällande likviditetsgarant med Pareto Securities

Perioden juli-september 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 868 (-4 813) KSEK
– Resultat före skatt var -4 745 (-4 713) KSEK
– Resultat per aktie var -0,36 (-0,38) SEK
– Soliditeten var 91 (96) %

Marknaden för mmWave skickar just nu – på ett tydligt sätt – dubbla signaler. FWA (Fixed Wireless Access)-marknaden exploderar samtidigt som den smartphonegenererade trafiken är mycket låg, p g a dåligt fungerande lösningar. Detta är oerhört positiva nyheter för BeammWave, då det visar att behovet av mer kapacitet och mmWave är verkligt och omedelbart. Vår grundtes, d v s för att bygga en fungerande lösning krävs digital beamforming, stärks ytterligare, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 7 november 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Stadigt och säkert framåt, vikten av kontinuitet och uthållighet

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-juni 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under andra kvartalet

 • Erhållit EU-bidrag genom projekt som koordineras av Université Gustave Eiffel i Frankrike, med totalt bidrag om 5,5 MEUR, där bidragsdelen för BeammWave är ca 3,5 MSEK
 • Vid årsstämman valdes Jonas Spannel in som ordinarie ledamot i styrelsen, vilket förstärkte BeammWaves styrelse med expertis inom sourcing och supply
 • Ytterligare tre patentansökningar har lämnats in
 • BeammWaves vd medverkade på Aktiedagen i Stockholm

Höjdpunkter efter periodens utgång           

 • BeammWave medverkade i Småbolagspodden
 • En kvalificerad RF ingenjör med över 20 års erfarenhet har anställts från Qualcomm

Perioden april-juni 2023

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 997 (-2 964) KSEK
– Resultat före skatt var -4 754 (-2 964) KSEK
– Resultat per aktie var -0,36 (-0,24) SEK
– Soliditeten var 93 (97) %

”Vi gläder oss särskilt åt våra kunddialoger och de kvitton vi får på att vår lösning verkligen adresserar det som kunderna upplever som sina största problem. Det är också oerhört glädjande att se hur vårt budskap kontinuerligt äter sig in i en vanligtvis konservativ industri och där allt fler inser att vad de trodde var omöjligt eller "för tidigt" faktiskt är något som BeammWave kan demonstrera nu", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, andra kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 11 augusti 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Med teknikmognad följer kundmognad

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • Gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund
 • Ytterligare två ansökningar av patentfamiljer har lämnats in
 • Förbättrade möjligheter att ta emot kunder i Lund med nytt labb och en mognare teknikplattform
 • Medverkan på MWC i Barcelona med mycket gott resultat
 • Aktivt deltagande för första gången på ett 3GPP-möte i Aten

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • BeammWave har bytt certified adviser till Redeye AB
 • BeammWaves vd medverkade på Redeyes event Next Gen Wireless 5G/6G
 • Ytterligare en ansökan av patentfamilj har lämnats in
 • BeammWave har blivit beviljade ytterligare ett Vinnova-projekt tillsammans med Advenica, Ericsson, SAAB och Syntronic, där bidragsdelen för BeammWave är 1,5 MSEK

Perioden januari-mars 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 320 (-3 102) KSEK
– Resultat före skatt var -4 272 (-3 102) KSEK
– Resultat per aktie var -0,32 (-0,27) SEK
– Soliditeten var 94 (97) %

"Efter flera års utvecklingsarbete har vi nu en teknikplattform som tillåter att vi på allvar engagerar oss med kunder och partners. Det som tidigare bara var våra påstående kan vi nu visa i vårt nya labb. Fantastiskt roligt att få se kunderna i Lund!", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, första kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 3 maj 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • Patentportföljen ökade från 24 till 28 ansökningar
 • En granskning av patentportföljen är gjord med mycket gott utfall, vilket stärker både produktskydd och en möjlig patentaffär
 • Andra generationens chip kom tillbaka från tillverkning och har testats med mycket gott resultat
 • En erfaren mmWave utvecklingsingenjör har anslutit från en av världens största mobiltillverkare
 • En säljrepresentant har kontrakterats i Japan

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • En första gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund har startats
 • Ytterligare en patentansökan har lämnats in

Perioden januari-december 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -15 736 (-4 852) KSEK
– Resultat före skatt var -15 735 (-4 852) KSEK
– Resultat per aktie var -1,24 (-1,25) SEK
– Soliditeten var 94 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet:
Framför dig har du ett rykande färskt VD-ord, som präglas av både optimism och framsteg. Till skillnad från rådande omvärldsläge, som ju tyvärr präglas av krig och kriser av olika slag.

Några av det gångna kvartalets höjdpunkter;

Vårt erbjudande mognar
Vi har under kvartalet fått tillbaka andra generationens kisel, som vi också hunnit testa och karakterisera med ett resultat långt över förväntan. Den globala halvledartillverkaren, som vi använder för produktion, säger att de aldrig tidigare har sett en så kompakt design som BeammWaves. Detta ger oss möjlighet att fullborda vår utvecklingsplattform, som krävs för både vår interna utveckling och för att kunna starta gemensamma utvecklingsaktiviteter tillsammans med kunder.

Kunddialogerna blir mer specifika
Vi har under en lång tid byggt upp ett stort antal diskussioner, som vi nu tar till nästa nivå med ömsesidiga aktiviteter, vars mål är att gå vidare med gemensamma projekt. Vi har under kvartalet startat en sådan aktivitet, med ett multinationellt bolag.

Organisationen blir starkare
Vi fortsätter att rekrytera global kompetens, både till vårt kontor i Lund och till våra primära marknader. Kartan över kontor har under kvartalet fått ytterligare en prick – denna gång i Japan. Dessutom har en utvecklingsresurs, med över 12 års erfarenhet från mmWave-området, anslutit från en av världens största mobiltillverkare.

Patentportföljen
Vi fortsätter att nyttja vår unika kompetens och det faktum att vi är tidiga inom ett nytt område. Patentportföljen har under kvartalet ökat från 24 till 28 ansökningar. Vi har fullbordat en kvalitets-revision av vår existerande portfölj, med mycket positivt utfall. Detta stärker oss både avseende skyddet av våra produkter och gällande våra möjligheter att utveckla en separat affär kring själva patenten.

Marknaden
Man kan se en viss avmattningstakt av utbyggnadstakten i Nordamerika, på grund av tillgång till nya frekvenser i det så kallade C-bandet. Detta förändrar inte behovet i att inkludera teknologin i telefoner. Dessutom har marknaden för så kallad ’Fixed Wireless Access’ vuxit explosionsartat. Samtidigt har marknaden i Japan tagit rejäl fart och dessutom ser Indien väldigt intressant ut med en aggressiv 5G-utbyggnad.

Kunder, partners och positionering i den globala industrin
Vi kommer under våren att delta på Mobile World Congress i Barcelona och dessutom medverka på vårt första 3GPP standardiseringsmöte.

BeammWave har nått över 3 500 följare på LinkedIn. Detta ger oss en extremt kostnadseffektiv marknadsföringskanal till våra kärnkunder. Är ni intresserade av bolaget och inte redan följer oss där, är dagens tips att göra det!

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i frekvensområdet för mmWave. Vi har både tekniken såväl som förmågan att industrialisera vår lösning. Vi är övertygade att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 08:30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


Framåt och uppåt för BeammWave
BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget har fått operativa representanter i Korea och Taiwan
 • Bolaget har fått varumärkesskydd för bolagsnamnet i Europa och påbörjat registreringsprocessen på fler globala, viktiga marknader
 • Patentportföljen ökade från 22 till 24 ansökningar
 • Vinnova-projektet tillsammans med KTH och LTH har påbörjats
 • Organisationen har ökat med ytterligare två, till totalt 23 personer och består av elva olika nationaliteter
 • Förvärv av totalt 37 500 aktier i insynshandel, till ett värde av 330kSEK under kvartalet. Totalt sedan börsintroduceringen har förvärv i insynshandel bestått av 58 000 aktier till ett värde av 620kSEK, varav vd Stefan Svedberg har stått för totalt 44 528 aktier till ett värde av 452kSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • BeammWave har fått besked att Vinnova kommer att stödja bolagets ansökan till det europeiska projektet ’EIC Accelerator’
 • BeammWave har fått ytterligare ett mindre projekt beviljat från Vinnova i samarbete med RISE och GrepIt AB
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Perioden juli-september 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat före skatt var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat per aktie var -0,38 (-0,91) SEK
– Soliditeten var 96 (97) %

”Blicken är nu stadigt fäst mot 2023 och de kundprojekt som vi är beslutna att starta då. BeammWave fortsätter att rekrytera ingenjörer på en global marknad och bolaget spänner nu totalt över elva (11) olika nationaliteter", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, tredje kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ökar takten.

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-juni 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Årsstämman den 11 maj 2022 beslöt bland annat att välja Gustav Brismark och Paula Eninge som nya styrelseledamöter, samt att införa två nya, långsiktiga incitamentsprogram
 • BeammWave blev medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 • BeammWave blev medlem i ETSI
 • Bolaget blev beviljade ett gemensamt projekt tillsammans med KTH och Lunds universitet – med bidrag från Vinnova
 • Organisationen växte från 15 till 21 personer

Väsentliga händelser efter periodens utgång               

 • Patentportföljen har vuxit till totalt 22 inlämnade ansökningar
 • BeammWave har kontrakterat säljrepresentanter i Korea och Taiwan

Perioden april-juni 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat före skatt var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat per aktie var -0,24 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (98) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • BeammWaves listningsemission tecknades till 98 procent inför notering på Nasdaq First North Growth Market Totalt tillfördes bolaget ca 58,8 MSEK före emissionskostnader
 • Första handelsdag var 11 mars 2022 på Nasdaq First North Growth Market
 • VD Stefan Svedberg övergick från konsult till anställd av bolaget den 1 januari 2022
 • CFO Cajsa Wramdemark övergick från konsult till anställd av bolaget den 7 februari 2022
 • Två nya utvecklingsresurser anställda
 • Flytt till nya kontorslokaler som möjliggör ytterligare expansion
 • BeammWave deltog på Mobile World Congress i Barcelona och skapade där ett stort antal nya kontaktytor
 • Bolaget gjorde ytterligare 6 (sex) patentansökningar

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • En ny patentansökan samt ytterligare ett beviljat patent i USA
 • Ytterligare en utvecklingsresurs anställd
 • BeammWave når 2 000 följare på LinkedIn

Perioden januari-mars 2022
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat före skatt var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat per aktie var -0,27 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (92) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 08:00.