Kraftig ökning av marknaden för Fixed Wireless Access (FWA)

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under tredje kvartalet

 • BeammWave del av Vinnovas satsning på ett Wireless Competence Center. Tillsammans satsar universiteten, företagen och Vinnova totalt 1 miljard kronor, i 13 kompetenscenter, under de fem första åren.
 • BeammWave ingick avtal med Pareto Securities AB avseende tjänsten likviditetsgarant
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Höjdpunkter efter periodens utgång 

 • BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan
 • BeammWaves vd medverkade på Aktieträff i samband med Stockholm Open
 • Bolaget avslutade avtalet gällande likviditetsgarant med Pareto Securities

Perioden juli-september 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 868 (-4 813) KSEK
– Resultat före skatt var -4 745 (-4 713) KSEK
– Resultat per aktie var -0,36 (-0,38) SEK
– Soliditeten var 91 (96) %

Marknaden för mmWave skickar just nu – på ett tydligt sätt – dubbla signaler. FWA (Fixed Wireless Access)-marknaden exploderar samtidigt som den smartphonegenererade trafiken är mycket låg, p g a dåligt fungerande lösningar. Detta är oerhört positiva nyheter för BeammWave, då det visar att behovet av mer kapacitet och mmWave är verkligt och omedelbart. Vår grundtes, d v s för att bygga en fungerande lösning krävs digital beamforming, stärks ytterligare, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 7 november 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Framåt och uppåt för BeammWave
BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget har fått operativa representanter i Korea och Taiwan
 • Bolaget har fått varumärkesskydd för bolagsnamnet i Europa och påbörjat registreringsprocessen på fler globala, viktiga marknader
 • Patentportföljen ökade från 22 till 24 ansökningar
 • Vinnova-projektet tillsammans med KTH och LTH har påbörjats
 • Organisationen har ökat med ytterligare två, till totalt 23 personer och består av elva olika nationaliteter
 • Förvärv av totalt 37 500 aktier i insynshandel, till ett värde av 330kSEK under kvartalet. Totalt sedan börsintroduceringen har förvärv i insynshandel bestått av 58 000 aktier till ett värde av 620kSEK, varav vd Stefan Svedberg har stått för totalt 44 528 aktier till ett värde av 452kSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • BeammWave har fått besked att Vinnova kommer att stödja bolagets ansökan till det europeiska projektet ’EIC Accelerator’
 • BeammWave har fått ytterligare ett mindre projekt beviljat från Vinnova i samarbete med RISE och GrepIt AB
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Perioden juli-september 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat före skatt var -4 813 (-1 791) KSEK
– Resultat per aktie var -0,38 (-0,91) SEK
– Soliditeten var 96 (97) %

”Blicken är nu stadigt fäst mot 2023 och de kundprojekt som vi är beslutna att starta då. BeammWave fortsätter att rekrytera ingenjörer på en global marknad och bolaget spänner nu totalt över elva (11) olika nationaliteter", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, tredje kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.