Första faktureringen

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2024, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • BeammWave har fått besked från Patent-och registreringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
 • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK. Bolaget har ingått avtal med emissionsgarantier som, tillsammans med teckningsförbindelser, säkerställer Företrädesemissionen till cirka 67,5 procent
 • Artikel om BeammWave i EE Times Europe och i Elektroniktidningen

Höjdpunkter efter periodens utgång

 • BeammWave har fått besked från europeiska patentkontoret att man avser att bevilja ett patent som ger skydd för en metod som förbearbetar data för en effektiv digital beamforming
 • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Redeye Investor Forum

Perioden januari-mars 2024
– Nettoomsättningen var 1 066 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 887 (-4 320) KSEK
– Resultat före skatt var -3 787 (-4 272) KSEK
– Resultat per aktie var -0,29 (-0,32) SEK
– Soliditeten var 87 (94) %

Med en första fakturering och en finansiering garanterad till 67,5% – har första kvartalet präglats av förberedelser för nästa fas i bolagets utveckling. 2024 är BeammWaves år för projekt och utvecklingsplattformar. Alla förutsättningarna är där och vi är ivriga att visa det, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.


Med teknikmognad följer kundmognad

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • Gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund
 • Ytterligare två ansökningar av patentfamiljer har lämnats in
 • Förbättrade möjligheter att ta emot kunder i Lund med nytt labb och en mognare teknikplattform
 • Medverkan på MWC i Barcelona med mycket gott resultat
 • Aktivt deltagande för första gången på ett 3GPP-möte i Aten

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • BeammWave har bytt certified adviser till Redeye AB
 • BeammWaves vd medverkade på Redeyes event Next Gen Wireless 5G/6G
 • Ytterligare en ansökan av patentfamilj har lämnats in
 • BeammWave har blivit beviljade ytterligare ett Vinnova-projekt tillsammans med Advenica, Ericsson, SAAB och Syntronic, där bidragsdelen för BeammWave är 1,5 MSEK

Perioden januari-mars 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 320 (-3 102) KSEK
– Resultat före skatt var -4 272 (-3 102) KSEK
– Resultat per aktie var -0,32 (-0,27) SEK
– Soliditeten var 94 (97) %

"Efter flera års utvecklingsarbete har vi nu en teknikplattform som tillåter att vi på allvar engagerar oss med kunder och partners. Det som tidigare bara var våra påstående kan vi nu visa i vårt nya labb. Fantastiskt roligt att få se kunderna i Lund!", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, första kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 3 maj 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • BeammWaves listningsemission tecknades till 98 procent inför notering på Nasdaq First North Growth Market Totalt tillfördes bolaget ca 58,8 MSEK före emissionskostnader
 • Första handelsdag var 11 mars 2022 på Nasdaq First North Growth Market
 • VD Stefan Svedberg övergick från konsult till anställd av bolaget den 1 januari 2022
 • CFO Cajsa Wramdemark övergick från konsult till anställd av bolaget den 7 februari 2022
 • Två nya utvecklingsresurser anställda
 • Flytt till nya kontorslokaler som möjliggör ytterligare expansion
 • BeammWave deltog på Mobile World Congress i Barcelona och skapade där ett stort antal nya kontaktytor
 • Bolaget gjorde ytterligare 6 (sex) patentansökningar

Väsentliga händelser efter periodens utgång                         

 • En ny patentansökan samt ytterligare ett beviljat patent i USA
 • Ytterligare en utvecklingsresurs anställd
 • BeammWave når 2 000 följare på LinkedIn

Perioden januari-mars 2022
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat före skatt var -3 102 (-499) KSEK
– Resultat per aktie var -0,27 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (92) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl 08:00.