Investors includes Almi Invest (https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.almi.se%2Falmi-invest%2Fnyheter%2F65-miljoner-till-beammwave-som-utvecklar-ny-teknologi-for-5g-applikationer%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqhfXPHFm9Xf2ndaHKsL0IujOAqg), investing SEK 2.8 million, LU Holding and several strong business angels, including Thomas Rex with backgrounds in Ericsson, Fingerprint Cards and Acconeer.

Bengt Lindoff, Sweden's most productive inventor and also on the list of the world's most productive inventors with more than 1800 granted patents, at the same time takes on a more operational role as Chief Systems Architect in the company and Fredrik Rosenqvist, with background in both Saab Ventures and E.ON, takes the role of chairman.

BeammWave develops a unique and patented solution for the highest frequency bands in 5G, that delivers faster and more efficient wireless communication. The company's innovative technology revolutionizes the use of these frequency bands (mmWave) in mobile devices. BeammWave has a unique functional partitioning where the antenna is combined with parts of the radio, which allows for superior performance and great freedom for the phone manufacturers in terms of antenna placement.

– Through the investment we now have the opportunity to take additional steps towards a commercial product. To use the upcoming 5G applications in mobile devices, new technology is required that we will now deliver. It is very exciting that we have managed to gather so much technical and commercial expertise to the company, says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.


Bland investerarna finns Almi Invest , som investerar 2,8 miljoner kronor, LU Holding och flera starka affärsänglar, däribland Thomas Rex med bakgrund inom Ericsson, Fingerprint Cards och Acconeer.

Bengt Lindoff , Sveriges mest produktiva uppfinnare och även på listan över världens mest produktiva uppfinnare med mer än 1800 beviljade patent, tar samtidigt en mer operativ roll som chefssystemarkitekt i företaget och Fredrik Rosenqvist , med bakgrund i både Saab Ventures och E.ON tar rollen som ordförande.

BeammWave utvecklar en unik och patenterad lösning för de högsta frekvensbanden inom 5G, som levererar snabbare och effektivare trådlös kommunikation. Företagets innovativa teknologi revolutionerar användningen av dessa frekvensband (mmWave) i mobila enheter. BeammWave har en unik funktionell partitionering där antennen kombineras med delar av radion, vilket möjliggör överlägsen prestanda och stor frihet för telefontillverkarna vad gäller antennplacering.

– Genom satsningen har vi nu möjlighet att ta ytterligare steg mot en kommersiell produkt. För att använda de kommande 5G-applikationerna i mobila enheter krävs ny teknik som vi nu kommer att leverera. Det är väldigt spännande att vi har lyckats samla så mycket teknisk och kommersiell expertis till företaget, säger Stefan Svedberg, VD för BeammWave.