Pressmeddelanden

This page is in Swedish

Filtrera innehåll:

BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission…


VD-brev februari – BeammWave

Icke regulatorisk

Vilken mäktig och märklig känsla att vakna upp och inse att man befinner sig mitt i en IPO-process! Det är knappast vad jag väntade mig när jag startade på BeammWave för drygt två år sedan och vilken resa det hittills har varit.


Intervju med VD Stefan Svedberg på Trading Direkt

Icke regulatorisk


En intervju med vår VD inför noteringen

Icke regulatorisk


Idag inleds teckningsperioden i BeammWaves IPO-emission

Regulatorisk

BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”), ett svenskt prisbelönt företag med framtidens kommunikationslösningar för 5G-området, genomför en spridningsemission av Units om cirka 60 MSEK, med sikte på notering av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för denna notering.


BeammWave erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

Regulatorisk

Styrelsen för BeammWave AB offentliggör prospekt. I samband med detta offentliggörs även ett Tilläggsdokument, innehållande bland annat aktiekapitalets utveckling, vilket tillsammans med spridningskravet är Nasdaqs First North Growth Market huvudsakliga villkor inför notering.


BeammWave tar nästa steg

Icke regulatorisk

Lystna på vår VD, Stefan Svedberg förklara beamforming, varför det behövs och varför BeammWQave har en digital approach.


BeammWaves VD på G&Ws frukostseminarie

Icke regulatorisk

Vad är mmWave och varför är det viktigt. Se hela presentationen här. 


BeammWave på Ny Tekniks 33-lista

Icke regulatorisk

Se en video diplom cermonin på Fotografiska i Stockholm.


Joakim Axmon ansluter till BeammWave för att leda algoritmgruppen

Icke regulatorisk

Joakim har en doktorsexamen i signal processing. Under sina 16 år på ett globalt telcomföretag har han arbetet med system design, arkitektur och specifikationerna för 4G och 5G både ur system och smartphone perspektiv.  “BeammWave är mitt i prick för min kompetens och erfarenhet. Jag har också under en längre tid varit frusterad att den…