Pressmeddelanden

This page is in Swedish

Filtrera innehåll:

Presentation av föreslagna styrelseledamöter i BeammWave

Regulatorisk

Gustav Brismark och Paula Eninge är föreslagna som nya styrelseledamöter, att väljas in på kommande årsstämma 11 maj 2022.


Kallelse till årsstämma i BeammWave AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i BeammWave AB (publ), org.nr 559093-1902, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022. Stämman kommer att hållas genom poströstning, se under rubriken ”Poströstning” nedan.


Hisspitch BeammWave

Icke regulatorisk

Kort intervju med VD Stefan Svedberg


BeammWave på Aktiedagen den 15 Mars

Icke regulatorisk

Se en inspelning av presentationen här:


BeammWave medverkar på Aktiedagen 15 mars

Icke regulatorisk

BeammWaves VD välkomnar till presentation, vid Aktiespararnas event tisdag den 15 mars


Första handelsdag för BeammWave på Nasdaq First North

Regulatorisk

Idag fredag 11 mars noteras BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market, efter att bolaget framgångsrikt uppnått hela 98% i sin listningsemission.


BeammWave ringer i klockan på Nasdaq

Icke regulatorisk

Första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market


BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission…


VD-brev februari – BeammWave

Icke regulatorisk

Vilken mäktig och märklig känsla att vakna upp och inse att man befinner sig mitt i en IPO-process! Det är knappast vad jag väntade mig när jag startade på BeammWave för drygt två år sedan och vilken resa det hittills har varit.


Intervju med VD Stefan Svedberg på Trading Direkt

Icke regulatorisk