Pressmeddelanden

This page is in Swedish

Filtrera innehåll:

BeammWave beviljade Vinnova-bidrag i gemensamt projekt

Icke regulatorisk

Projektet koordineras av Advenica, som tillsammans med BeammWave, Ericsson, SAAB och Syntronic utgör hela projektgruppen. Projektets totala budget är på 10,1 MSEK medan Vinnova-anslaget under utlysningen ”Avancerad och innovativ digitalisering 2023” är 4,9 MSEK, varav BeammWaves andel av bidraget är totalt 1,5 MSEK.


BeammWaves årsredovisning för 2022 publicerad

Regulatorisk

BeammWave AB har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.


Kallelse till årsstämma i BeammWave AB

Regulatorisk

Aktieägarna i BeammWave AB, org.nr 559093-1902, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023, kl. 13:00 i bolagets lokaler, Forskningsbyn Ideon, Scheelevägen 15M, 223 63 Lund. Inpassering till stämman påbörjas kl. 12:30. Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i årsstämman har den som: · dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden…


BeammWaves vd på Redeye event Next Gen Wireless 5G/6G

Icke regulatorisk

Möt BeammWaves vd Stefan Svedberg när han pratar om millimetervågor och multipla antenner på Redeyes event. Här kan du se hela presentationen (på engelska): BeammWave: CEO Stefan Svedberg presents at Redeye Next Gen Wireless 5G/6G Event BeammWave AB www.beammwave.com info@beammwave.co (info@beammwave.com)


BeammWaves patentkung om vikten av 6G i mobilindustrin

Icke regulatorisk

Möt BeammWaves patentkung Bengt Lindoff i en intervju på Mobile World Congress i Barcelona, där han pratar om multipla antenner, millimetervågor och samtidigt jagar kunder.


BeammWave byter Certified Adviser till Redeye AB

Regulatorisk

BeammWave AB meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.


Västra Hamnen möter BeammWaves VD

Icke regulatorisk

Västra Hamnens Oscar Ahlgren träffar BeammWaves VD Stefan Svedberg och samtalar om behovet av mer kapacitet i nätet och att man gått från ord till handling med presumtiva kunder.


BeammWaves bokslutskommuniké januari-december 2022

Regulatorisk

Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.


BeammWaves valberedning inför årsstämma 2023

Icke regulatorisk

BeammWave ABs valberedning har utsetts. Valberedningen ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, representerandes de tre största ägarregistrerade.


BeammWaves presentation från Aktiedagen i Göteborg

Icke regulatorisk

BeammWave medverkade den 7 november på Stora Aktiedagen i Göteborg, där vd Stefan Svedberg presenterade bolaget.