Pressmeddelanden

This page is in Swedish

Filtrera innehåll:

Hisspitch BeammWave

Icke regulatorisk

Kort intervju med VD Stefan Svedberg


BeammWave på Aktiedagen den 15 Mars

Icke regulatorisk

Se en inspelning av presentationen här:


BeammWave medverkar på Aktiedagen 15 mars

Icke regulatorisk

BeammWaves VD välkomnar till presentation, vid Aktiespararnas event tisdag den 15 mars


Första handelsdag för BeammWave på Nasdaq First North

Regulatorisk

Idag fredag 11 mars noteras BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market, efter att bolaget framgångsrikt uppnått hela 98% i sin listningsemission.


BeammWave ringer i klockan på Nasdaq

Icke regulatorisk

Första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market


BeammWaves listningsemission tecknad till 98 procent

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission…


VD-brev februari – BeammWave

Icke regulatorisk

Vilken mäktig och märklig känsla att vakna upp och inse att man befinner sig mitt i en IPO-process! Det är knappast vad jag väntade mig när jag startade på BeammWave för drygt två år sedan och vilken resa det hittills har varit.


Intervju med VD Stefan Svedberg på Trading Direkt

Icke regulatorisk


En intervju med vår VD inför noteringen

Icke regulatorisk


Idag inleds teckningsperioden i BeammWaves IPO-emission

Regulatorisk

BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”), ett svenskt prisbelönt företag med framtidens kommunikationslösningar för 5G-området, genomför en spridningsemission av Units om cirka 60 MSEK, med sikte på notering av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för denna notering.